Erasmus+ test znajomości języka obcego dla studentów starających się o wyjazd w roku ak. 2020/21

przechwytywanie

Informujemy, że studenci starający się o wyjazd w roku ak. 2020/21 w ramach programu Erasmus+ do zagranicznych uczelni zobowiązani są uczestniczyć w teście znajomości języka obcego. Test odbędzie się 25 marca /środa/ 2020 r. o godz. 17.30 na Wydziale Ekonomii i Finansów, ul. Chrobrego 31. Zgłoszenia studentów przyjmowane są we wtorki i środy w godz. 7.30-15.30 do dnia 18.03.2020 r. w Studium Języków Obcych. Informujemy, że Certyfikaty językowe /oryginały/ zwalniają z testu pisemnego i ustnego. Następnie studenci będą uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej z Prof. dr hab. Sławomirem Bukowskim –
Prorektorem ds. Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy z Zagranicą. Rozmowa odbędzie się w dniu 30.03.2020 o godz. 11.00 w budynku Rektoratu, pok. 122, ul. Malczewskiego 29.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page