UWAGA! Koronawirus (COVID-19)

virus

Na podstawie ZARZĄDZENIA R-12/2020 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 11 marca 2020 r.

oraz na podstawie:

-§ 17 ust. 2 statutu Uczelni(uchwała Nr 000-5/1/2019 Senatu UTH Radom z dnia 30maja 2019 r. z późn. zm.),

-ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniachzwiązanych zzapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),

Od dnia 12 marca 2020 roku do dnia 25 marca 2020 roku zawieszono zajęcia dydaktyczne prowadzone na wszystkich formach i poziomach studiów oraz innych formach kształcenia w UTH Radom.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page