Zaliczenie przedmiotów: „Globalizacja- szanse i zagrożenia” lub „Dylematy związane z globalizacją”

Osoby, które nie zaliczyły przedmiotu: Globalizacja- szanse i zagrożenia lub przedmiotu Dylematy związane z globalizacją proszę o kontakt na adres g.olszewska@uthrad.pl do dnia 28.03.2020. 
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page