UWAGA DYPLOMANCI

megaphone-1468168_960_720

„Termin złożenia prac dyplomowych oraz przeprowadzenia egzaminów dyplomowych

określa Regulamin studiów, przy czym w przypadku studentów kończących studia
w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 ostateczny termin na złożenie prac
dyplomowych upływa w dniu 30 czerwca 2020 r. i nie podlega przedłużeniu
na zasadzie określonej w § 47 ust. 3 Regulaminu studiów.”

Egzaminy dyplomowe powinny się odbyć w trybie zdalnym do końca lipca b.r. 

wg zasad określonych w ZARZĄDZENIU D-WM-2/2020.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page