Rekrutacja na specjalność CAE na kierunku MiBM

projektuthrad

Koordynator na Wydziale Mechanicznym projektu „Zintegrowany Program UTHRad.” nr POWR.03.05.00-00-Z105/17 zawiadamia o rozpoczęciu rekrutacji na specjalność CAE na kierunku MiBM realizowaną w języku angielskim na Wydziale Mechanicznym, która będzie realizowana od roku akademickiego 2020/21.
Maksymalna liczba studentów, którzy mogą być przyjęci na specjalność CAE w języku angielskim wynosi 60 osób.
Więcej informacji TUTAJ


The coordinator of the project „Integrated UTHRad. Programme”, No. POWR.03.05.00-00-Z105/17, at the Mechanical Faculty hereby notifies of recruitment for the English-language CAE specialisation of the subject MiBM at the Mechanical Faculty of UTH Radom, to be offered beginning with the academic year 2020/21.
The maximum number of students to be recruited for the English-language CAE specialisation is 60.

More info HERE

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page