Informacja dotycząca ważności legitymacji studenckich

przechwytywanie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  legitymacje studenckie są ważne do dnia 29 listopada 2020 r., bez konieczności potwierdzania ich ważności. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page