VIII Edycja KONFERENCJI dla MŁODYCH NAUKOWCÓW nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki – Grudzień 2020

block-chain-3513216_1920

Konferencja odbędzie się w TRYBIE MIESZANYM.

Trzy miasta (Poznań, Kraków, Warszawa) plus Internet

Doktoranci będą mieli możliwość wyboru, czy spotkać się stacjonarnie, czy też za pośrednictwem Internetu

Link: https://doktorant.com.pl/
Rekrutacja: do 23.10.2020

W przypadku wprowadzenia kolejnych obostrzeń związanych z epidemią konferencja odbędzie się wyłącznie za pośrednictwem Internetu.
Konferencja nie zostanie odwołana.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page