Funkcjonowania Uczelni w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

megaphone-1468168_960_720

Szanowni Studenci i Doktoranci, 

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM R-63/2020 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 23 października 2020 r. w sprawie: funkcjonowania Uczelni w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wprowadzone zostały do odwołania następujące zasady funkcjonowania  Uczelni: 

1. Na terenie UTH Radom mogą przebywać jedynie osoby: 

1) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę COVID-19, 

2) nie objęte kwarantanną lub izolacją domową, 

3) nie zamieszkujące z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację domową bądź osobą, u której zaobserwowano objawy chorobowe charakterystyczne dla COVID-19. 

2. Wszyscy członkowie Wspólnoty Uczelni zobowiązani są przestrzegać wymogów higieniczno-sanitarnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 (https://www.gov.pl/web/gis). 

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Uczelni zobowiązane są stosować środki osobistej ochrony sanitarnej: 

1) maseczki zakrywające nos i usta, 

2) środki chemiczne do dezynfekcji osobistej oraz przedmiotów. 

4. W UTH Radom obowiązuje zachowanie dystansu społecznego nie mniejszego niż 1,5 m. 

5. W okresie objętym zarządzeniem, prawo dostępu do budynków Uczelni mają: 

1) pracownicy, 

2) studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych oraz uczestnicy innych form kształcenia, biorący udział w zajęciach odbywających się stacjonarnie na terenie Uczelni. 

STUDENCI I DOKTORANCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO NIEZWŁOCZNEGO POINFORMOWANIA DZIEKANA  na adres email: dziekan.wm@uthrad.pl  O PODEJRZENIU ZACHOROWANIA WYWOŁANEGO PRZEZ KORONAWIRUSA BĄDŹ OBJĘCIU KWARANTANNĄ LUB IZOLACJĄ DOMOWĄ. 

Treść zarządzenia

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page