Dziekan WM dr hab. inż. Andrzej Puchalski prof. UTH mówi o cyfrowej inżynierii mechanicznej w Radio Radom

radioradom_logo_www_877n

Obecnie firmy produkcyjne i uczelnie na całym świecie zmieniają swoje oblicze i proces działania w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Przemysł charakteryzuje unifikacja świata fizycznego maszyn i urządzeń oraz świata wirtualnego w postaci systemów cyberfizycznych (CPS). 

Stajemy przed ekscytującym wyzwaniem dla firm oraz w działalności naukowej i dydaktycznej uczelni. Dodatkowo czas pandemii koronawirusa pokazuje, że cyfryzacji nie wolno bagatelizować, gdyż stwarza możliwość przekazywania wiedzy i umiejętności w sposób zdalny, a tylko cyfrowe przedsiębiorstwo może zapewnić szybkie reakcje na zmiany rynkowe. 

Cyfryzacja inżynierii mechanicznej niesie ze sobą potencjał dla ogromnych zmian. Najbardziej rozpoznawalnymi technologiami są: sztuczna inteligencja (AI), przemysłowy internet rzeczy (IIoT), rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR/VR), cyfrowe bliźniaki (Digital Twin)  czy wytwarzanie addytywne i inteligentne materiały. 

Nowe sposoby produkcji, już aktualnie wymagają nowych kwalifikacji od absolwentów wydziałów mechanicznych szkół wyższych. Poszukiwani są: inżynier specjalista ds. symulacji przemysłowej, inżynier technologii AR/VR, inżynier koordynator pracy robotów, inżynier ds. wytwarzania addytywnego czy inżynier sprzedawca w firmie producenta maszyn.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page