Ważność legitymacji studenckich

przechwytywanie

19 października 2020 r. rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kształcenie na studiach, studiach podyplomowych, a także kształcenie doktorantów w formie stacjonarnej, zostało ograniczone – zastąpiono je kształceniem hybrydowym bądź zdalnym. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i doktoranckie są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

Zatem legitymacjektórych ważność na mocy ww. przepisów ustawy miała upłynąć z dniem 29 listopada 2020 r., pozostają ważne.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page