Wydziałowe Seminarium

seminarium

SZANOWNI  PAŃSTWO!

Dziekan Wydziału Mechanicznego zaprasza wszystkich pracowników na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE.

 

Program

  1. Informacja nt. rozszerzonego składu władz Wydziału Mechanicznego.
  2. Informacja nt. nagród przyznanych przez JM Rektora UTH Radom w roku 2020-tym.
  3. Prezentacja: „Drukowanie 3D na Wydziale Mechanicznym UTH Radom” Autor: dr inż. Jarosław Kotliński.

Seminarium odbędzie się w aplikacji MS Teams w dniu 26-tego stycznia br. o godzinie 13:00.

 

Do spotkania należy dołączyć za pomocą linku, który będzie przesłany na służbowe konta e-mail.

Dołączenie do spotkania będzie możliwe od godz. 12.45.

Dodatkowych informacji udziela jaroslaw.kotlinski@uthrad.pl

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page