Zajęcia z fizyki

fizyka

5 listopada w Instytucie Budowy Maszyn na Wydziale Mechanicznym UTH Radom odbyły się zajęcia olimpijskie z fizyki dla uczniów profilowanych klas Liceum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Wykłady teoretyczne oraz ćwiczenia laboratoryjne przeprowadził dr hab. Tadeusz Szumiata, prof. nadzw. UTH reprezentujący Katedrę Fizyki. Tematyka zajęć obejmowała następujące zagadnienia:

1. Polaryzowanie światła przez odbicie – kąt Brewstera
2. Doświadczalne zadanie olimpijskie – wyznaczanie współczynnika załamania taśmy klejącej
3. Analiza ruchu kulki w lepkiej cieczy – siła oporu hydrodynamicznego
4. Doświadczalne zadanie olimpijskie – wyznaczanie siły oporu podczas ruchu magnesu neodymowego w rurce miedzianej
5. Masa związana cieczy w ruchu kulki w cieczy o małej lepkości
6. Wahadło torsyjne – wyznaczanie modułu sztywności G cienkiego pręta
7. Techniki szacowania niepewności parametrów prostej dopasowywanej do zależności liniowych

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page