Warsztaty z fizyki

fizyka

3 grudnia w Instytucie Budowy Maszyn na Wydziale Mechanicznym UTH Radom zorganizowane zostały warsztaty laboratoryjne:

Akustyka, muzyka i fale oraz weryfikacja molekularnej budowy materii

Zajęcia przeznaczone były dla uczniów profilowanych klas Liceum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, którzy przygotowują się do startu w Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Wiedzy Technicznej oraz Olimpiadzie Innowacji Technicznych. Spotkanie było również okazją do promocji Wydziału Mechanicznego. Wykłady teoretyczne oraz ćwiczenia laboratoryjne przeprowadził dr hab. Tadeusz Szumiata, prof. nadzw. UTH z Katedry Fizyki. Tematyka zajęć obejmowała następujące zagadnienia:

1. Wyznaczanie rozmiarów cząsteczek detergentów i oszacowanie liczby Avogadro.
2. Wyznaczanie prędkość dźwięku w strunie: równanie falowe i pomiary. Poprzeczne fale stojące.
3. Budowa skali muzycznej równomiernie temperowanej. Stosunek częstotliwości dla interwałów.
4. Zależność częstotliwości drgań własnych płytek metalowych od ich długości.
5. Dopasowanie rozmiarów pudła rezonansowego kamertonu z uwzględnieniem „poprawki końca”.
6. Krzywe Lissajous jako prostopadłe złożenie drgań harmonicznych (teoria, symulacja, zastosowania).
7. Pomiar prędkości dźwięku (fal podłużnych w powietrzu) metodą oscyloskopową.
8. Określenie geometrii cząsteczki dwutlenku węgla na podstawie pomiaru prędkości dźwięku.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page