Obrona prac dyplomowych

„Termin złożenia prac dyplomowych oraz przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
określa Regulamin studiów, przy czym w przypadku studentów kończących studia
w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 ostateczny termin na złożenie prac
dyplomowych upływa w dniu 30 czerwca 2020 r. i nie podlega przedłużeniu na zasadzie
określonej w § 47 ust. 3 Regulaminu studiów.”

 Egzaminy dyplomowe powinny się odbyć w trybie zdalnym do końca lipca b.r. 

wg zasad określonych w ZARZĄDZENIU D-WM-2/2020.

 

Procedura dyplomowania na Wydziale Mechanicznym UTH Rad.:

Zadanie na pracę dyplomową,
Powołanie recenzentówAKTUALIZACJA
Wymagania dotyczące edycji pracy,
Przykładowy szablon pracy dyplomowej,
Strona tytułowa,
Szczegółowa procedura antyplagiatowa prac dyplomowych i rozpraw doktorskich przed dopuszczeniem ich do obrony na Wydziale Mechanicznym UTH Rad.AKTUALIZACJA
Oświadczenie do procedury antyplagiatowej,
Opinia promotoraAKTUALIZACJA
Spełnienie warunków dopuszczających studenta do złożenia pracy dyplomowejAKTUALIZACJA
OŚWIADCZENIE STUDENTA o możliwości zdalnej obrony  AKTUALIZACJA

Pytania egzaminacyjne:

Mechanika i budowa maszyn, stopnia I:

Zestaw pytań – część 1

Zestaw pytań – część 2

Mechanika i budowa maszyn, stopnia II:

Zestaw pytań – część 1

Zestaw pytań – część 2

Budownictwo:

Zestaw pytań

Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii:

Zestaw pytań

Logistyka:

Zestaw pytań AKTUALIZACJA

Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym:

Zestaw pytań – część 1

Zestaw pytań – część 2

Zestaw pytań – część 3

Więcej informacji o dyplomowaniu znajdziesz na stronie Wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia.