Obrona prac dyplomowych

Procedura dyplomowania na Wydziale Mechanicznym UTH Rad.:

Zadanie na pracę dyplomową,
Powołanie recenzentówAKTUALIZACJA
Wymagania dotyczące edycji pracy,
Przykładowy szablon pracy dyplomowej,
Strona tytułowa,
Szczegółowa procedura antyplagiatowa prac dyplomowych i rozpraw doktorskich przed dopuszczeniem ich do obrony na Wydziale Mechanicznym UTH Rad.AKTUALIZACJA
Oświadczenie do procedury antyplagiatowej,
Opinia promotoraAKTUALIZACJA
Spełnienie warunków dopuszczających studenta do złożenia pracy dyplomowejAKTUALIZACJA
OŚWIADCZENIE STUDENTA o możliwości zdalnej obrony  AKTUALIZACJA

Pytania egzaminacyjne:

Mechanika i budowa maszyn, stopnia I:

Zestaw pytań – część 1

Zestaw pytań – część 2

Mechanika i budowa maszyn, stopnia II:

Zestaw pytań – część 1

Zestaw pytań – część 2

Budownictwo:

Zestaw pytań AKTUALIZACJA 2020-21

Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii:

Zestaw pytań

Logistyka:

Zestaw pytań

Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym:

Zestaw pytań – część 1

Zestaw pytań – część 2

Zestaw pytań – część 3

Więcej informacji o dyplomowaniu znajdziesz na stronie Wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia.