Praktyki zawodowe

Zasady realizacji praktyk zawodowych

Procedura analizy organizacji i przebiegu praktyk zawodowych:

a. Porozumienie w sprawie odbywania studenckich praktyk zawodowych,
b. Skierowanie,
c. Sprawozdanie z praktyk,
d. Zaświadczenie z odbycia praktyki studenckiej,
e. Wniosek studenta o zaliczenie praktyki,
f. Sprawozdanie z realizacji studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim.

Wykaz opiekunów studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2018/2019:

  • Mechanika i budowa maszyn: dr inż. Wojciech Kucharczyk
  • Budownictwo: dr inż. Jarosław Kotliński
  • Logistyka: dr inż. Jacek Borowiak
  • Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym: dr inż. Mirosław Gidlewski

Jeśli chcesz porozmawiać z nauczycielami, to sprawdź terminy konsultacji.