ПРО ФАКУЛЬТЕТ

Вітаємо на сайті Механічного факультету –  найстарішого факультету  Технологічно-гуманітарного університету ім. Казимира Пуласького м. Радом. Насправді, це був єдиний факультет вечірньої Інженерної школи, заснованої 13 січня 1950 року. З того часу факультет відіграє провідну роль в університеті.

На сьогодні  факультет машинобудування складається з п’яти підрозділів:

  • Інститут прикладної механіки та енергетики,
  • Інститут машинобудування,
  • Інститут технічного обслуговування транспортних засобів та машин,
  • Кафедра фізики,
  • Кафедра будівництва.

Така структура факультету сформована завдяки давнім традиціям, науковим дослідам та спеціалізованим лабораторіям. Вона достатньо задовольняє вимоги навчального процесу.Основні навчальні компоненти Інституту прикладної механіки та енергетики є курси з основ технології, теорії проектування та інженерних додатків.Інститут машинобудування спеціалізується на курсах технологічного характеру: технології виробництва, механічної обробки і збірки, основи машинобудування, технології матеріалів та проектування покриття. Інститут технічного обслуговування транспортних засобів та машин проводить заняття про двигуни внутрішнього згоряння, конструкції транспортних засобів та їх механічні та електронні частини, про теорію руху автотранспортних засобів та про пально-мастильні матеріали. Студенти також стають обізнані в Логістиці, як і в організації та управлінні виробництвом. Дослідження на Кафедрі фізики включають в себе різні галузі теоретичної та експериментальної фізики, в основному в області фізики твердого тіла. Значна частина цих досліджень заснована на магнітних властивостях матеріалів. Експериментальні дослідження проводяться в лабораторії магнітних досліджень. Таким чином застосовано всі основні напрямки у вихованні інженера-механіка: конструювання , технології, експлуатація та технічне обслуговування машин і управління процесами.

Головний корпус Механічного факультету знаходиться за адресою вул. Крашіцкєґо, 54, м. Радом (Krasickiego, 54, m. Radom).

krasickiego

Слід зазначити, що Інститут технічного обслуговування транспортних засобів і машин, розташований на вулиці Хробреґо, 45 (Chrobrego, 45) , недалеко від студентського містечка, що на вулиці Академіцька (Akademicka).

chrobrego

В даний час студенти Прикладної механіки і Машинобудування навчаються як і на денній, так і на заочній формі навчання. Випускники отримують ступінь магістра та диплом інженера, в залежності від обраного типу курсу навчання.
Форми навчання 2017/2018:

tab2

Крім того, факультет Машинобудування пропонує аспірантуру  та докторантуру за спеціалізацією:

  • Програмування верстатів з Числовим програмним управлінням;
  • Реконструкція дорожньо-транспортних пригод та ліквідація аварійних пошкоджень;
  • Технології експлуатації автотранспортних засобів і безпеки на дорожньому транспорті.

Значна частина діяльності факультету  відводиться інтенсивним і широкомасштабним науковим дослідженням. Особливу увагу наділятиметься унікальним аспектам експлуатації транспортних засобів, використанню альтернативних видів палива, матеріалознавству, динаміці машин, енергетиці (включаючи атомну), надпровідним магнітним системам (кріогенна техніка), дорожній будівельній техніці (автостради), системам охолодження та кондиціонування. У відповідності з місією університету, метою факультету Машинобудування є лідерство у розвитку технічної цивілізації в області машинобудування, що здійснюється за допомогою освіти на основі наукових досліджень, передачі знань та технологій, а також регіонального співробітництва на національному та міжнародному рівнях у відповідності зі стандартами і рівнем сучасних знань, умінь і компетенцій. Факультет машинобудування відіграє значну роль у польській науці та освіті. Це позитивно сприяє розвитку міста Радом та цілого регіону.