Wydziałowe Seminaria Awansowe

Seminaria awansowe związane z postępowaniami w sprawie nadania stopnia naukowego oraz procedurami zmiany stanowiska (prof. Uczelni) dla grupy pracowników dydaktycznych.

Seminaria zaplanowane w semestrze zimowym 2019/2020.

Lp. Autor/ Tytuł Termin
czwartek g.10:15 Aula A2
1. dr inż. Sebastian Bombiński

„Algorytmy diagnostyki stanu ostrza”

14.XI.2019
2. dr inż. Michał Pająk

„Rozmyte modelowanie procesów i stanów eksploatacyjnych złożonych systemów technicznych”

5.XII.2019
3. dr Emilia Miszczyk 9.I.2020
4. dr Tadeusz Kaczor

„Wybrane aspekty nauczania przedmiotów ścisłych na studiach technicznych”.

30.I.2020

 


Prace naukowo – badawcze Wydziału dotyczą dyscyplin:

 • budowa i eksploatacja maszyn
 • mechanika

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn

Na Wydziale reprezentują ją następujący samodzielni pracownicy naukowi:

 • prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko
 • dr hab. inż. Zbigniew Kęsy
 • dr hab. inż. Danuta Kotnarowska
 • dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk
 • dr hab. inż. Sławomir Luft

Tematyka badawcza Wydziału w zakresie budowy i eksploatacji maszyn

Do najważniejszych osiągnięć w zakresie budowy i eksploatacji maszyn można zaliczyć:

 • z zakresu budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych:
  • zastosowania metod „rapid prototyping” w badaniach elementów hydrokinetycznych układów napędowych;
  • zastosowania popiołów i żużli do celów praktycznych: produkcja cementu, elementów budowlanych, rekultywacja terenów, budowa dróg i wałów przeciwpowodziowych itp.;
  • rozwój metod pomiarowych dla sterowania silników spalinowych;
  • rozwój metod sterowania silników spalinowych;
  • zastosowanie paliw pochodzenia roślinnego do zasilania silników o zapłonie samoczynnym;
  • opracowanie układów zasilanie silników o zapłonie iskrowym paliwami zastępczymi (gaz naturalny, alkohole metylowy i etylowy);
  • opracowanie dwupaliwowych systemów zasilania silników o zapłonie samoczynnym i wykorzystaniu paliw (LPG, gazu naturalnego, alkoholu metylowego i alkoholu etylowego);
  • opracowanie systemu diagnozowania pojazdów powypadkowych;
 • z zakresu tribologii:
  • odporność systemów tribologicznych na zużywanie;
  • optymalizacji parametrów obróbki ze względu na jakość i gładkość obrabianej powierzchni;
  • opracowywanie proekologicznych metod konstytuowania powłok ochronnych o wysokiej trwałości;
  • opracowanie metody prognozowania trwałości powłok ochronnych dla wybranych warunków eksploatacji;
  • opracowanie systemów tribologicznych odpornych na zużywanie;
 • z zakresu technologii wytwarzania:
  • technologie druku 3D;
  • badania właściwości części wykonanych technologiami druku 3D;
  • zastosowanie technologii druku 3D w budownictwie.

Dyscyplina naukowa: mechanika

Na Wydziale reprezentują ją następujący samodzielni pracownicy naukowi:

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kosma
 • prof. dr hab. inż. Jan Łach
 • prof. dr hab. inż. Jan Sadowski
 • dr hab. inż. Andrzej Kęsy
 • dr hab. inż. Kazimierz Król
 • dr hab. inż. Tadeusz Opara

Tematyka badawcza Wydziału w zakresie mechaniki

Do najważniejszych osiągnięć w zakresie mechaniki można zaliczyć:

 • rozwój metod modelowania i symulacji układów wieloczłonowych, w tym: opracowanie metody rzutowej generowania równań ruchu, opracowanie algorytmu niwelowania naruszenia więzów, nowe sformułowanie dla wyznaczania reakcji więzów, geometryczna interpretacja i zastosowanie metody ograniczeń inercyjnych, zastosowanie metody rzutowej w modelowaniu i identyfikacji ruchu człowieka;
 • rozwój metod modelowania, symulacji ruchu i syntezy sterowania układami mechanicznymi w ruchu programowym niezupełnym; zastosowania w sterowaniu obiektami latającymi w ruchu po założonej trajektorii oraz sterowaniu ładunkami przenoszonymi przez żurawie i suwnice;
 • opracowanie metod projektowania ram podwozi koparek; podejście oparte na optymalizacji wielokryterialnej z zastosowaniem MES; prognozowanie trwałości zmęczeniowej tych konstrukcji;
 • rozwój metod modelowania dynamiki, aerodynamiki i sterowania mikrosamolotów;
 • opracowanie metod monitoringu, planowania napraw i ustalania parametrów eksploatacyjnych elektrowni węglowych – opis matematyczny z zastosowaniem formalizmu logiki rozmytej;
 • rozwój konstrukcji przekładni hydrokinetycznych, projektowania parametrów cieczy magneto- i elektroreologicznych, algorytmy sterowania przekładniami;
 • opracowanie algorytmów rozwiązywania pełnych równań Naviera-Stokesa;
 • wykorzystanie metody funkcji sklejanych;
 • transformacja obszarów oparta na metodach odwzorowania konforemnego;
 • rozwój metod obliczeniowych dla potrzeb rekonstrukcji wypadków drogowych.