Σχετικά με τη σχολή

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του τμήματος των Μηχανολόγων Μηχανικών – το παλαιότερο τμήμα του ‘’Kazimierza Pulaskiego’’-Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Radom. Στην πραγματικότητα ήταν το μόνο τμήμα μηχανολόγων και ιδρύθηκε στις 13 Ιανουαρίου του 1950. Από τότε έχει διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο εντός του πανεπιστημίου.

Στις μέρες μας το τμήμα των Μηχανολόγων Μηχανικών περιλαμβάνει πέντε τομείς :

  • Τομέας εφαρμοσμένης μηχανικής και ενεργειακός τομέας
  • Τομέας κατασκευής μηχανών(ΜΕΚ)
  • Τομέας συντήρησης οχημάτων και μηχανών(ΜΕΚ)
  • Τομέας φυσικής
  • Τομέας σχεδίασης

Μακρά παράδοση, επιστημονική έρευνα, εξειδικευμένα εργαστήρια και ερευνητικές εγκαταστάσεις έχουν όλα τους συμβάλει ώστε το τμήμα να λάβει τη τελική του μορφή. Είναι καλά προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εκπαιδευτικής του διαδικασίας. Τα κύρια εκπαιδευτικά στοιχεία του ‘’Τομέα εφαρμοσμένης μηχανικής και του ενεργειακού τομέα’’ είναι μαθήματα πάνω σε θεμελιώδη τεχνολογία, θεωρία σχεδίασης και μηχανολογικές εφαρμογές. Ο ‘’Τομέας κατασκευής μηχανών’’ ειδικεύεται σε μαθήματα τεχνολογικής φύσης, όπως : τεχνολογία παραγωγής, μηχανικές εργασίες και συναρμολόγηση, βασικές αρχές στη κατασκευή μηχανών, τεχνολογία υλικών και μηχανικές κατεργασίες. Ο ‘’Τομέας συντήρησης οχημάτων και μηχανών’’ περιλαμβάνει μαθήματα όπως μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ), κατασκευαστικά στοιχεία των οχημάτων και τα μηχανικά καθώς και ηλεκτρονικά τους  μέρη, δυναμική οχημάτων, καύσιμα και λιπαντικά. Επίσης οι φοιτητές διδάσκονται πάνω σε μαθήματα όπως logistics καθώς και στην οργάνωση και διαχείριση παραγωγής. Στο ‘’Τομέα φυσικής’’ περιλαμβάνονται διάφορες έρευνες θεωρητικής φύσης καθώς και πειράματα φυσικής, κυρίως φυσική του στερεού σώματος.

Ένα σημαντικό μέρος αυτών των μαθημάτων βασίζονται στον μαγνητισμό και σε μαγνητικά υλικά. Οι πειραματικές μελέτες διεξάγονται στο Εργαστήριο Μαγνητικών Ερευνών. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι οι εκπαιδευτικοί τομείς της εκπαίδευσης ενός Μηχανολόγου Μηχανικού όπως π.χ. κατασκευή, τεχνολογία, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση μηχανών καλύπτονται πλήρως.

Το κυρίως κτίριο του τμήματος των Μηχανολόγων Μηχανικών βρίσκεται στην οδό ‘’Krasickiego 54΄΄στο Radom.

krasickiego

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ‘’ Τομέας συντήρησης οχημάτων και μηχανών’’ βρίσκεται στην οδό ‘’Chrobrego 45’’ πλησίον των υπόλοιπων τμημάτων του πανεπιστημίου της οδού ‘’Akademicka’’.

chrobrego

Προς το παρόν οι φοιτητές σπουδάζουν μηχανική και κατασκευή μηχανών είτε σε πλήρη βάση είτε όχι. Οι απόφοιτοι λαμβάνουν είτε ένα MSc είτε πτυχίο Μηχανολόγου ανάλογα με τον τύπο των μαθημάτων που παρακολουθούν. Οι τομείς εκπαίδευσης που είναι διαθέσιμοι για τη σεζόν 2017/2018 είναι οι εξής:

-Τομέας σπουδών: Μηχανικός και Μηχανολόγος Μηχανικός ; Τύπος εκπαίδευσης: πλήρους ή μερικής εκπαίδευσης ; 1o και 2ο επίπεδο σπουδών του πτυχίου

-Τομέας σπουδών: Μηχανολόγος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ; Τύπος εκπαίδευσης: πλήρους εκπαίδευσης ; 1o επίπεδο σπουδών του πτυχίου

-Τομέας σπουδών: Logistics ; Τύπος εκπαίδευσης: πλήρους εκπαίδευσης ; 1o επίπεδο σπουδών του πτυχίου

-Τομέας σπουδών: Κατασκευές ; Τύπος εκπαίδευσης: πλήρους εκπαίδευσης ; 1o επίπεδο σπουδών του πτυχίου

-Τομέας σπουδών: Οχήματα και ασφάλεια οδικών μετακινήσεων ; Τύπος εκπαίδευσης: πλήρους ή μερικής εκπαίδευσης ; 1o επίπεδο σπουδών του πτυχίου

Επιπλέον, το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών προσφέρει σπουδές PhD και μεταπτυχιακές σπουδές με εξειδίκευση :

-Στο προγραμματισμό Μηχανών CNC

-Στη δυναμική ατυχημάτων και πραγματογνωμοσύνες

-Σε τεχνολογίες οχημάτων και στην ασφάλεια στις οδικές μετακινήσεις

Μια εντατική και ευρείας κλίμακας επιστημονική έρευνα καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του τμήματος. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στους ξεχωριστούς τομείς της λειτουργίας ενός οχήματος, στα εναλλακτικά καύσιμα και στην έρευνα των μηχανών, στη μηχανική των υλικών, στη δυναμική μηχανών, στη μηχανική ενέργεια (συμπεριλαμβανομένης της ατομικής ενέργειας), στα υπεραγώγιμα συστήματα (κρυογενικά), σε μηχανήματα κατασκευής δρόμων (αυτοκινητόδρομων) και σε συστήματα ψύξης και κλιματισμού. Αποστολή του τμήματος των Μηχανολόγων Μηχανικών, ακολουθώντας τις αρχές του πανεπιστημίου, είναι να οδηγήσει στην ανάπτυξη των τεχνικών γνώσεων στα πλαίσια της μηχανολογίας, το οποίο επιτυγχάνεται με εκπαίδευση που βασίζεται στη συνεχή έρευνα και στη μετάδοση γνώσεων και τεχνολογίας όπως και στην ομαδική συνεργασία, εθνική αλλά και παγκόσμια, σε συμμόρφωση πάντα με τα πρότυπα και το επίπεδο των πιο σύγχρονων γνώσεων και δυνατοτήτων. Το τμήμα των Μηχανολόγων Μηχανικών παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη Πολωνική επιστήμη και εκπαίδευση. Τέλος το τμήμα συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη του Radom όπως και της ευρύτερης περιοχής αλλά και της Πολωνίας.