Władze Wydziału Mechanicznego

Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer, prof. zw.
ul. Krasickiego 54
26-600 Radom
tel.: +48 (48) 361-76-01
e-mail: dziekan.wm@uthrad.pl

Prodziekan ds. rozwoju i współpracy
dr inż. Zbigniew Siemiątkowski
tel.: +48 (48) 361-76-02
e-mail: z.siemiatkowski@uthrad.pl

Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich
dr inż. Krzysztof Olejarczyk
tel.: +48 (48) 361-76-90
e-mail: dziekan.wm@uthrad.pl

Sekretariat Dziekana Wydziału Mechanicznego
mgr Dorota Koptas
tel. +48 (48) 361-76-00
fax +48 (48) 361-76-91
e-mail: dziekan.wm@uthrad.pl