Kontakt

Wydział Mechaniczny
26-600 Radom, ul. Stasieckiego 54 (dawna Krasickiego)
tel. +48 (48) 361-76-00
fax +48 (48) 361-76-91
e-mail: dziekan.wm@uthrad.pl
www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl

Biuro Obsługi Studenta 3 Wydziału Mechanicznego
ul. Stasieckiego 54, 26-600 Radom
Kierownik: mgr inż. Beata Przyłucka
tel. 048 361-76-88