BEng MECHANICAL ENGINEERING

W roku akademickim 2018/19 na Wydziale Mechanicznym UTH Radom na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM),  uruchomione będą studia w języku wykładowym angielskim z nowo utworzoną specjalnością Komputerowego Wspomagania Prac Inżynierskich (CAE).

Pozyskano wsparcie w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” działanie „Realizacja Programów kształcenia w językach obcych” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17.

axis-1683671_1920

Zajęcia w ramach specjalności CAE prowadzone będą przez kadrę Wydziału legitymującą się doświadczeniem we współpracy z przemysłem, jak również przez zaproszonych, zagranicznych wykładowców o uznanym na świecie autorytecie w swojej dziedzinie nauki.

W toku podjętych studiów na kierunku MiBM z j.ang, istnieje możliwość uzyskania certyfikatów po ukończeniu:

 • kursu e-learning: Mathcad,
 • kursu: Zaawansowane technologie oprogramowania AutoCAD,
 • kursu: Zaawansowane technologie oprogramowania Autodesk Inventor,
 • kursu: Wizualizacja i animacja wirtualnych modeli,
 • kursu: Analiza wytrzymałościowa MES Autodesk Inventor,
 • kursu: Analiza wytrzymałościowa MES dla praktyków.

Wybór podczas rekrutacji kierunku MiBM  z językiem wykładowym angielskim to jednocześnie  pierszeństwo przy wyborze nowo utworzonej specjalności. Tylko specjalność CAE będzie realizowana w języku angielskim i tylko w ramach tej specjalności studenci kierunku MiBM będą mogli realizować dydaktykę z takich przedmiotów jak:

 • Optymalizacja konstrukcji/Optimization of construction,
 • Druk 3D/3D printing,
 • Sprzężone analizy termiczno-mechaniczno-przepływowe/Numerical modeling of fluid – structure interaction,
 • Numeryczne modelowanie problemów cieplno-przepływowych/Numerical modeling of heat-flow problems,
 • Sterowniki programowalne PLC / Programmable Logic Controllers PLC,
 • Zaawansowane systemy CAD/Advanced CAD systems,
 • Eksperymentalne metody w nauce o materiałach i nanotechnologii/Experimental methods in materials science and nanotechnology,
 • Programowanie i metody numeryczne/Programming and numerical methods,
 • Automatyzacja procesów produkcyjnych/Automation of production processes.

 

Siatka studiów:

Zachęcamy na studia o profilu technicznym prowadzone w  języku międzynarodowego inżyniera!

Tutaj możesz zapisać się na studia…