Zaplanowane działania

gaehcmcdgekhicfo

Projekt  pt.: „Zintegrowany „Program UTHRad.”,POWR.03.05.00-00-Z105/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaplanowane działania (osoba odpowiedzialna za realizację działania):

 • Zadanie 1 – Realizacja Programów kształcenia w językach obcych (Krzysztof Olejarczyk)
  Dokumentacja
 • Zadanie 2 – Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia w UTHRad. (Mirosław Rucki) Dokumentacja
 • Zadanie 3 – Program podniesienia kompetencji studentów UTHRad.
  Planowane działania:
 • Kurs e-learning Mathcad (Tadeusz Szumiata)
  Dokumentacja
 • Szkolenie certyfikowane: Zaawansowane technologie oprogram. AutoCAD (Bogdan Noga)
  Dokumentacja Dokumentacja II edycja
 • Szkolenie certyfikowane: Zaawans. technol. oprogram. Autodesk Inventor (Bogdan Noga)
  Dokumentacja Dokumentacja II edycja
 • Szkolenie certyfikowane: Wizualizacja i animacja wirtualnych modeli (Bogdan Noga)
  Dokumentacja Dokumentacja II edycja
 • Szkolenie certyfikowane: Analiza wytrzymałościowa MES Autodesk Inventor (Bogdan Noga)
  Dokumentacja Dokumentacja II edycja
 • Analiza wytrzymałościowa MES dla praktyków (Bogdan Noga)
  Dokumentacja Dokumentacja II edycja
 • Warsztaty ABC przedsiębiorczości (Marzena Lament)
  Dokumentacja
 • Zadanie 4 – Organizacja staży studenckich w przedsiębiorstwach (Marek Stępniewski)
  Dokumentacja  Dokumentacja II edycja
 • Zadanie 5 – Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni
  • Szkolenie z programu FUSION 360 Ultimate (Marcin Wikło)
   Dokumentacja
  • Szkolenie z programu Nastran in-CAD (Marcin Wikło)
   Dokumentacja
  • Szkolenie z Prototype 3D (Marcin Wikło)
   Dokumentacja
  • Kurs języka angielskiego na poziomie C1 + egzamin (Krzysztof Olejarczyk)
   Dokumentacja
  • Zagraniczny staż dydaktyczny (Krzysztof Olejarczyk)
   Dokumentacja
  • Szkolenie z programu Ansys Mechanical (Marcin Wikło)
   Dokumentacja
  • Szkolenie z programu Ansys CFD (Marcin Wikło)
   Dokumentacja
  • Szkolenie z programu LabView Core#1#2 Data Acquisition and Signal Conditioning (Marcin Wikło)
   Dokumentacja
  • Szkolenie z zakresu odczytu danych powypadkowych (Marek Stępniewski)
   Dokumentacja
  • Szkolenie z zakresu wyznaczania kosztów napraw w systemie Audatex (Marek Stępniewski)
   Dokumentacja
  • Szkolenie z zakresu modyfikacji algorytmów sterujących w silnikach spalin.z wykorzystaniem hamowni podwoziowej V-TECH Poziom 1-3. (Marek Stępniewski)
   Dokumentacja
  • Szkolenie z zakresu obsugi aparatury pomiarowej AVL (Marek Stępniewski)
   Dokumentacja