Zaplanowane działania

gaehcmcdgekhicfo

Projekt  pt.: „Zintegrowany „Program UTHRad.”,POWR.03.05.00-00-Z105/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaplanowane działania (osoba odpowiedzialna za realizację działania):

  • Zadanie 1 – Realizacja Programów kształcenia w językach obcych (Krzysztof Olejarczyk)
    Dokumentacja
  • Zadanie 2 – Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia w UTHRad. (Mirosław Rucki) Dokumentacja
  • Zadanie 3 – Program podniesienia kompetencji studentów UTHRad.
    Planowane działania: