Kontakt

gaehcmcdgekhicfo

Projekt  pt.: „Zintegrowany „Program UTHRad.”,POWR.03.05.00-00-Z105/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Biuro Projektu „Zintegrowany Program UTHRad” na Wydziale Mechanicznym,
pok.306. ul. Stasieckiego 54 w Radomiu
tel. 361-71-16

Koordynator Projektu na Wydziale Mechanicznym:

dr inż. Olejarczyk Krzysztof, tel.(361 71 16), e-mail: k.olejarczyk@uthrad.pl

Asystent koordynatora projektu na Wydziale Mechanicznym:

dr inż. Wikło Marcin, tel.(361 71 16), e-mail: m.wiklo@uthrad.pl

Asystent koordynatora projektu na Wydziale Mechanicznym:

dr inż. Marek Stępniewski,  tel.(), e-mail: m.stepniewski@uthrad.pl

Asystent koordynatora projektu na Wydziale Mechanicznym:

dr hab. inż. Mirosław Rucki , tel.(), e-mail: m.rucki@uthrad.pl