Najważniejsze informacje BOS

  • Studenci, którzy nie uzyskali wymaganej liczby punktów ECTS (30 ECTS w trakcie jednego semestru studiów) zobowiązani są do złożenia podania o warunkową rejestrację na kolejny semestr z deficytem punktowym, jeżeli deficyt ten nie przekracza 12 punktów ECTS. Dziekan kieruje wówczas na odpłatne powtarzanie niezaliczonych przedmiotów.

    Powtórzenie przedmiotu powinno nastąpić w semestrze następnym, gdy nie jest to możliwe – w semestrze kolejnym. Maksymalny termin zaliczenia powtarzanych przedmiotów nie może być dłuższy niż okres dwóch semestrów.

    Podanie, o którym mowa należy złożyć w okresie rejestracji i podejmowania indywidualnych decyzji.