Aktualności

gaehcmcdgekhicfo


Koordynator na Wydziale Mechanicznym projektu „Zintegrowany Program UTHRad.” nr Powr.03.05.00-00-z105/17 zawiadamia o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenia:

 • Analiza wytrzymałościowa Mes dla praktyków,
 • Zaawansowane technologie oprogramowania AutoCAD,
 • Zaawansowane technologie oprogramowania Autodesk Inventor,
 • Wizualizacja i animacja wirtualnych modeli,
 • Analiza wytrzymałościowa MES Autodesk Inventor

W dniach od 5.11.2019 do 15.11.2019 odbędzie się rekrutacja spośród studentów studiów dziennych V-go semestru wszystkich kierunków Wydziału Mechanicznego UTHRadom na drugą edycję szkoleń e-learningowych z oprogramowania inżynierskiego Mathcad: „Starter” oraz „Realizacja obliczeń matematycznych i komponowanie raportów w strukturze arkusza programu Mathcad Prime”. Planowane jest przeszkolenie ok. 160 studentów w czterech corocznych edycjach w latach 2018-2021 w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” zadanie nr 3 „Program kompetencji studentów UTHRad”. Realizacja projektu prowadzone jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17.


 W dn. 03.10.2019  o godz. 8.00 przy ulicy ul. 25 Czerwca 68 w Radomiu w siedzibie firmy Level Sp. z o.o. rozpoczynają się zajęcia w drugim roku w ramach kursu j.angielskiego na poziomie C1 dla 8 pracowników UTH Radom  w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” zadanie nr 5 ”Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17. Kurs trwa łącznie 2 lata. W pierwszym roku nauki przeprowadzono 120h lekcyjnych. Zaplanowano zrealizowanie łącznie 240h lekcyjnych.


W dniach 09-10,13,16-19 września 2019 r. na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu ul.Stasieckiego 54 pok.307 odbyło się dla dwóch pracowników Wydziału Mechanicznego „Szkolenie z programu Ansys CFD”.
Szkolenie zorganizowane zostało w ramach działania „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni” z projektu „Zintegrowany Program UTHRad”, POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W dniach 09-10, 13, 16-19 września 2019 r. na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu ul.Stasieckiego 54 pok.307 odbędzie się dla 2 pracowników Wydziału Mechanicznego „Szkolenie z programu Ansys CFD”.
Szkolenie zorganizowane w ramach działania „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni” z projektu „Zintegrowany Program UTHRad”, POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W dniach 08-12,24-26,30-31 lipca 2019 r. na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu ul.Stasieckiego 54 pok. 307 odbyło się dla 5-ciu pracowników Wydziału Mechanicznego „Szkolenie z programu Ansys Mechanical”.
Szkolenie zorganizowane zostało w ramach działania „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni” z projektu „Zintegrowany Program UTHRad”, POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W dniach 08-12,24-26,30-31 lipca 2019 r. na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu ul.Stasieckiego 54 pok.307 odbędzie się dla 5-ciu pracowników Wydziału Mechanicznego „Szkolenie z programu Ansys Mechanical”.
Szkolenie zorganizowane w ramach działania „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni” z projektu „Zintegrowany Program UTHRad”, POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W dniach 06-17 maja 2019 r. na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu odbędzie się cykl wykładów w języku angielskim z przedmiotu: Inżynieria materiałowa w zastosowaniach. Wykłady mają formę otwartą – zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Wykłady poprowadzi prof. Edvin Gevorkian z Ukraińskiego Uniwersytetu Kolejowego w Charkowie (Ukrainian State University of Railway Transport).
Uczestnictwo w wykładach sfinansowane będzie w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad”, POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik:
-terminy wykładów

-materiały do wykładów


26.04.2019
Koordynator na Wydziale Mechanicznym projektu „Zintegrowany Program UTHRad.” nr Powr.03.05.00-00-z105/17 zawiadamia o rekrutacji wśród pracowników WM, która zakończy się w dn 10.05.2019 o godz.12.00 na szkolenia:

– szkolenie z programu Ansys Mechanical,

– szkolenie z programu Ansys CFD,

– szkolenie z Labview Core1, Core 2, Data aquisition i signal conditioning.


08.03.2019
W okresie luty – marzec 2019 wręczane są certyfikaty studentom Wydziału Mechanicznego UTH Radom uczestniczącym w I edycji certyfikowanych, dwóch kursów e-learningowych:
1) Mathcad: Starter – w terminie 07.01.-13.01.2018,
2) Realizacja obliczeń matematycznych i komponowanie raportów w strukturze arkusza programu Mathcad Prime.- w terminie 14.01-27.01.2018.
W pierwszej edycji kursów certyfikaty uzyskało w każdym kursie 58 studentów.
Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” Zadanie nr 3 „Program Kompetencji studentów UTHRad.”.
Uczestnictwo w szkoleniu zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z-105/17.


01.02.2019
W miesiącu styczniu studenci Wydziału Mechanicznego UTH Radom uczestniczyli w I edycji certyfikowanych, dwóch kursów e-learningowych:
1) Mathcad: Starter – w terminie 07.01.-13.01.2018,
2) Realizacja obliczeń matematycznych i komponowanie raportów w strukturze arkusza programu Mathcad Prime.- w terminie 14.01-27.01.2018.
W pierwszej edycji kursów uczestniczyło w każdym kursie 58 studentów.
Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” Zadanie nr 3 „Program Kompetencji studentów UTHRad.”.
Uczestnictwo w szkoleniu zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z-105/17.


30.01.2019
W dniach 28-30.01.2019r. w Radomiu na Wydziale Mechanicznym UTH Radom przy ul.Stasieckiego 54 p.310 w godz.9.00-16.00 odbywało się certyfikowane szkolenie: Analiza  wytrzymałościowa MES dla praktyków. W szkoleniu uczestniczyło 3 studentów Wydziału Mechanicznego.

Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” Zadanie nr 3 „Program Kompetencji studentów UTHRad.”. Uczestnictwo w szkoleniu zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z-105/17.


14.01.2019
W dniu 14.01.2019r. w Radomiu na Wydziale Mechanicznym UTH Radom przy ul.Stasieckiego 54 w p.308 i s.309 o godz.9.00 rozpoczęły się certyfikowane szkolenia z Zaawansowanych technologii oprogramowania AUTOCAD i Zaawansowanych technologii oprogramowania AUTODESK INVENTOR. W szkoleniu uczestniczą studenci Wydziału Mechanicznego kierunku MiBM.
Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” Zadanie nr 3 „Program Kompetencji studentów UTHRad.”. Uczestnictwo w szkoleniu zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z-105/17.


08.01.2019
W dniach 14-16.01.2019r. w Radomiu na Wydziale Mechanicznym UTH Radom przy ul.Stasieckiego 54 p.308 w godz.9.00-16.00 odbędzie się certyfikowane szkolenie z Zaawansowanych technologii oprogramowania AUTOCAD. W szkoleniu będzie uczestniczyć 10-ciu studentów Wydziału Mechanicznego kierunku MiBM.
Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostanie w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” Zadanie nr 3 „Program Kompetencji studentów UTHRad.”. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z-105/17.


08.01.2019
W dniach 14-16.01.2019r. w Radomiu na Wydziale Mechanicznym UTH Radom przy ul.Stasieckiego 54 p.310 w godz.9.00-16.00 odbędzie się certyfikowane szkolenie z Zaawansowanych technologii oprogramowania AUTODESK INVENTOR. W szkoleniu będzie uczestniczyć 3 studentów Wydziału Mechanicznego kierunku MiBM.
Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostanie w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” Zadanie nr 3 „Program Kompetencji studentów UTHRad.”. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z-105/17.


08.01.2019
W dniach 17-18.01.2019r. w Radomiu na Wydziale Mechanicznym UTH Radom przy ul.Stasieckiego 54 p.308 w godz.9.00-16.00 odbędzie się certyfikowane szkolenie z Wizualizacji i animacji wirtualnych modeli. W szkoleniu będzie uczestniczyć 3 studentów Wydziału Mechanicznego kierunku MiBM.
Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostanie w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” Zadanie nr 3 „Program Kompetencji studentów UTHRad.”. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z-105/17.


08.01.2019
W dniu 17.01.2019r. w Radomiu na Wydziale Mechanicznym UTH Radom przy ul.Stasieckiego 54 p.310 w godz.9.00-16.00 odbędzie się certyfikowane szkolenie z Analizy wytrzymałościowej MES Autodesk Inventor. W szkoleniu będzie uczestniczyć 3 studentów Wydziału Mechanicznego kierunku MiBM.
Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostanie w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” Zadanie nr 3 „Program Kompetencji studentów UTHRad.”. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z-105/17.


08.01.2019
W dniach 28-30.01.2019r. w Radomiu na Wydziale Mechanicznym UTH Radom przy ul.Stasieckiego 54 p.310 w godz.9.00-16.00 odbędzie się certyfikowane szkolenie z Analizy wytrzymałościowej MES dla praktyków. W szkoleniu będzie uczestniczyć 3 studentów Wydziału Mechanicznego kierunku MiBM.
Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostanie w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” Zadanie nr 3 „Program Kompetencji studentów UTHRad.”. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z-105/17.


14.12.2018
Koordynator na Wydziale Mechanicznym projektu „Zintegrowany Program UTHRad.” nr Powr.03.05.00-00-z105/17 zawiadamia o zakończeniu rekrutacji w dn 14.12.2018 o godz.12.00 na szkolenia:

 • Analiza wytrzymałościowa Mes dla praktyków,
 • Zaawansowane technologie oprogramowania AutoCAD,
 • Zaawansowane technologie oprogramowania Autodesk Inventor,
 • Wizualizacja i animacja wirtualnych modeli,
 • Analiza wytrzymałościowa MES Autodesk Inventor

14.12.2018
Koordynator na Wydziale Mechanicznym projektu „Zintegrowany Program UTHRad.” nr Powr.03.05.00-00-z105/17 zawiadamia o zakończeniu rekrutacji uzupełniającej na Kursy
e-learning Mathcad I edycji w dn. 14.12.2018 o godz.12.00.


07.12.2018
Koordynator na Wydziale Mechanicznym projektu „Zintegrowany Program UTHRad.” nr Powr.03.05.00-00-z105/17 zawiadamia o rozpoczęciu rekrutacji UZUPEŁNIAJĄCEJ na Kurs e-learning Mathcad


06.12.2018
Koordynator na Wydziale Mechanicznym projektu „Zintegrowany Program UTHRad.” nr Powr.03.05.00-00-z105/17 zawiadamia o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenia:

 • Analiza wytrzymałościowa Mes dla praktyków,
 • Zaawansowane technologie oprogramowania AutoCAD,
 • Zaawansowane technologie oprogramowania Autodesk Inventor,
 • Wizualizacja i animacja wirtualnych modeli,
 • Analiza wytrzymałościowa MES Autodesk Inventor

23.11.2018
Certyfikowane szkolenie z zakresu modyfikacji algorytmów sterowania tłokowych silników spalinowych, poziom III.
W dniach 21÷22. listopada 2018 r. w firmie V-Tech z siedzibą w Krakowie odbyło się szkolenie z zakresu modyfikacji algorytmów sterowania tłokowych silników spalinowych, poziom III.
W szkoleniu brał udział pracownik Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.
szkolenie-z-zakresu-modyfikacji-algorytmow-sterowania
Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” zadanie nr 5 „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Działanie to zrealizowane zostało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/1.
W ramach szkolenia poruszone zostały zagadnienia dotyczące: weryfikacji wprowadzonych zmian w algorytmach sterujących z wykorzystaniem hamowni podwoziowej, rekonstrukcji i modyfikacji tabel błędów DTC, priorytetów i reakcji sterownika na błąd oraz zmian skalowania sensorów a także modyfikacji limiterów.


22.11.2018
Koordynator na Wydziale Mechanicznym projektu „Zintegrowany Program UTHRad.” nr Powr.03.05.00-00-z105/17 zawiadamia o zakończeniu rekrutacji na kursy e-learningowe „Mathcad: starter” (podstawowy) i – ”Realizacja obliczeń Matematycznych i komponowanie raportów w strukturze arkusza  programu mathcad prime” (zaawansowany) realizowanego w ramach działania  „podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. w dn. 22.11.2018 o godz.12.00.


08.11.2018

W dniu 09.11.2018-20.11.2018 będzie odbywała się rekrutacja spośród studentów studiów dziennych V-go semestru wszystkich kierunków Wydziału Mechanicznego UTHRadom. Aktualnie rozpoczyna się rekrutacja na pierwszą edycję szkoleń e-learningowych Mathcad: Starter i Realizacja obliczeń matematycznych i komponowanie raportów w strukturze arkusza programu Mathcad Prime. Realizacja szkolenia przewiduje przeszkolenie 160 studentów w czterech edycjach w latach 2018-2021 w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” zadanie nr 3 „Program kompetencji studentów UTHRad”. Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17.


26.10.2018

Kurs języka angielskiego na poziomie C1

W dn 30.10.2018  o godz. 8.30 przy ulicy ul. 25 Czerwca 68 w Radomiu w siedzibie firmy Level Sp. z o.o.
rozpoczynają się zajęcia w ramach kursu j.angielskiego na poziomie C1 dla 8 pracowników UTH Radom  w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” zadanie nr 5 ”Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17. Kurs potrwa 2 lata, zaplanowano zrealizowanie łącznie 240h lekcyjnych i zakończy się przystąpieniem do egzaminu na poziomie C1.


24.10.2018

Organizacja staży studenckich w przedsiębiorstwach

Organizacja staży studenckich w przedsiębiorstwach”. Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17.. Aktualnie rozpoczęła się pierwsza edycja. W ramach projektu zaplanowano zorganizowanie czterech edycji w miesiącach październik-luty dla 10 studentów w każdej z edycji.


30.03.2018

Rekrutacja na zagraniczny staż dydaktyczny

Rozpoczęcie rekrutacji na zagraniczny staż dydaktyczny zaplanowany w terminie 06-20.05.2018r, realizowany w ramach działania „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Zakończenie rekrutacji w dn. 04 kwietnia 2018 o godz.12.00. Rekrutacja 6-ciu pracowników Wydz. Mechanicznego.


02.04.2018

Rozpoczęcie działania „Opracowanie sylabusów i materiałów do zajęć w języku angielskim na kierunku MiBM z nową specjalnością CAE”

Zgodnie z zapisami w wniosku projektowym do realizacji działania pozyskano osoby z kadry dydaktycznej Wydziału Mechanicznego które:
– czynnie uczestniczyły przy tworzeniu siatki przedmiotów na kierunku MiBM z nową specjalnością CAE,
– zadeklarowały gotowość poprowadzenia zajęć dydaktycznych z konkretnych przedmiotów,
– zgłosiły gotowość uczestnictwa w działaniach podwyższających ich kompetencje dydaktyczne i językowe staże/szkolenia/kursy zaplanowanych do realizacji w projekcie.
W pracach nad opracowaniem sylabusów i materiałów do zajęć uczestniczyć będzie łącznie 9 osób.


24.04.2018

Rekrutacja na certyfikowane szkolenie z programu Fusion360 Ultimate

Rozpoczęcie rekrutacji na certyfikowane szkolenie z programu Fusion360 Ultimate w ramach działania „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Zakończenie rekrutacji w dn 26.04.2018 o godz.12.00. Rekrutacja 5-ciu pracowników Wydz. Mechanicznego.


24.04.2018

Rekrutacja na certyfikowane szkolenie z programu Nastran In-cad

Rozpoczęcie rekrutacji na certyfikowane szkolenie z programu Nastran In-Cad w ramach działania „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Zakończenie rekrutacji w dn 26.04.2018 o godz.12.00. Rekrutacja 5-ciu pracowników Wydz. Mechanicznego.


24.04.2018

Rekrutacja na szkolenie Prototype3D

Rozpoczęcie rekrutacji na szkolenie Prototype3D w ramach działania „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Zakończenie rekrutacji w dn 26.04.2018 o godz.12.00. Rekrutacja 6-ciu pracowników Wydz. Mechanicznego.


08.05.2018

Rekrutacja na certyfikowane szkolenie z odczytu danych powypadkowych

Rozpoczęcie rekrutacji na certyfikowane szkolenie z odczytu danych powypadkowych w ramach działania „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Zakończenie rekrutacji w dn 10.05.2018 o godz.12.00. Rekrutacja 1-go pracownika Wydz. Mechanicznego.


16.05.2018

Rekrutacja na szkolenie z modyfikacji algorytmów sterujących tłokowych silników spalinowych z wykorzystaniem hamowni podwoziowej (poziom1-3)

Rekrutacja na szkolenie z modyfikacji algorytmów sterujących tłokowych silników spalinowych z wykorzystaniem hamowni podwoziowej (poziom1-3) w ramach działania „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Zakończenie rekrutacji w dn 18.05.2018 o godz.12.00. Rekrutacja 1-go pracownika Wydz. Mechanicznego.


19.05.2018

Certyfikowane szkolenie z odczytu danych powypadkowych

W dniach 14-18.05.2018r. w Zegrzu odbyło się szkolenie specjalistyczne na temat odczytu danych powypadkowych przez system CDR (Crash Data Retrieval) z pamięci EDR (Event Data Recorder) zainstalowanej w sterownikach układu bezpieczeństwa biernego w samochodach.
W szkoleniu tym uczestniczył mgr inż. Leszek Jemioł pracownik Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Wydziału Mechanicznego na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.
Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” zadanie nr 5 „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni” . Uczestnictwo w szkoleniu zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17.
Pierwszy dzień szkolenie poświęcony był aspektom technicznym możliwości odczytywania danych ze sterowników przez system CDR. Pozostałe dni szkolenia poświęcone były analizie danych odczytanych ze sterownika oraz możliwości ich wykorzystania w rekonstrukcji wypadków drogowych na potrzeby Policji, Prokuratur i Sądów w Polsce. Szkolenie zostało zakończone egzaminem i potwierdzone wydaniem Certyfikatu Technika oraz Certyfikatu Analityka.


21.05.2018

Zagraniczny staż dydaktyczny

W terminie 06.05.2018-20.05.2018 6-cio osobowa grupa pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Mechanicznego odbyła staż dydaktyczny w Santander, Hiszpania na Wydziale Inżynierii Produkcji i Telekomunikacji, Universidad de Cantabria. Realizacja stażu odbyła się w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” Staże w zagranicznych w renomowanych ośrodkach akademickich są przyznawane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Stażyści podwyższali swoje kompetencje dydaktyczne i językowe oraz promowali UTH Radom poprzez liczne spotkania z pracownikami i studentami uczelni na której odbywał się staż, omawiana możliwość nawiązania współpracy między uczelniami w ramach programu Erasmus+ oraz dyskutowano nad możliwością wspólnego występowania w projektach międzynarodowych.
W czasie zorganizowanego spotkania z Działem Współpracy z Zagranicą podkreślano planowane w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad”, uruchomienie w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Mechanicznym kierunku MiBM w całości realizowanego w języku angielskim.


04.06.2018

Rekrutacja na kurs j. angielskiego na poziomie C1 zakończony egzaminem

Rozpoczęcie rekrutacji na kurs języka angielskiego na poziomie C1 zakończony egzaminem w ramach działania „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Zakończenie rekrutacji w dn 07.06.2018 o godz.12.00. Rekrutacja 8-ciu pracowników Wydz. Mechanicznego.


06.06.2018

Szkolenie z zakresu modyfikacji algorytmów sterowania tłokowych silników spalinowych, poziom I.

W dniach 04-05 czerwca 2018 r. w firmie V-Tech z siedzibą w Krakowie odbyło się szkolenie z zakresu modyfikacji algorytmów sterowania tłokowych silników spalinowych, poziom I. W szkoleniu brał udział pracownik Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.
Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” zadanie nr 5 „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Działanie to zrealizowane zostało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17.
W ramach szkolenia poruszone zostały zagadnienia dotyczące metod sterowania współczesnych silników spalinowych zarówno o zapłonie samoczynnym oraz iskrowym. Zasadnicza część szkolenia poświęcona była nauce posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem dedykowanym do wprowadzania zmian parametrów decydujących o działaniu układów wykonawczych tłokowych silników spalinowych. Ponadto omawiane były metody postępowania, mające na celu poprawę parametrów eksploatacyjnych silnika.


21.06.2018

Szkolenie z zakresu modyfikacji algorytmów sterowania tłokowych silników spalinowych, poziom II.

W dniach 18-20 czerwca 2018 r. w firmie V-Tech z siedzibą w Krakowie odbyło się szkolenie z zakresu modyfikacji algorytmów sterujących tłokowych silników spalinowych, poziom II. W szkoleniu brał udział pracownik Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.
Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” zadanie nr 5 „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Działanie to zrealizowane zostało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17.
Szkolenie to stanowiło kontynuację szkolenia z poziomu I. W ramach szkolenia poruszone zostały zagadnienia dotyczące: modyfikacji oprogramowania sterowników silników o zapłonie samoczynnym oraz iskrowym, wprowadzania korekt wybranych parametrów. Ponadto omówione zostały metody wyszukiwania struktur w pamięci sterownika istotnych z punktu widzenia chip-tuningu.


05.07.2018

Certyfikowane szkolenie z programu Fusion360 Ultimate

przechwytywanie2W dniach 02-03.07.2018r. w Radomiu na Wydziale Mechanicznym UTHRadom przy ul.Stasieckiego 54 p.307 w godz.9.00-15.00 odbyło się certyfikowane szkolenie z programu Fusion360 Ultimate.

W szkoleniu uczestniczyło 5-ciu pracowników Wydziału Mechanicznego.

Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” zadanie nr 5 „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Uczestnictwo w szkoleniu zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17.


10.07.2018

Certyfikowane szkolenie z programu Nastran In-Cad

zdjjecie

W dniach 04-05.07.2018r. w Radomiu na Wydziale Mechanicznym UTHRadom przy ul.Stasieckiego 54 p.307 w godz.9.00-15.00 odbyło się certyfikowane szkolenie z programu Fusion360 Ultimate.

W szkoleniu uczestniczyło 5-ciu pracowników Wydziału Mechanicznego.

Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” zadanie nr 5 „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni” . Uczestnictwo w szkoleniu zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17.


16.07.2018

Szkolenie Prototype 3D

W dniach 11-12.07.2018r. w Radomiu na Wydziale Mechanicznym UTHRadom przy ul.Stasieckiego 54 p.307 w godz.9.00-15.00 odbyło się szkolenie Prototype3D.

zdjecie-prot3d

W szkoleniu uczestniczyło 6-ciu pracowników Wydziału Mechanicznego.

Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” zadanie nr 5 „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Uczestnictwo w szkoleniu zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17.


11.10.2018

Rozpoczęcie dodatkowej rekrutacji na kurs nauki języka angielskiego na poziomie C1. Realizacja działania w latach 2018-2020. Kurs realizowany w ramach działania „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Zakończenie rekrutacji w dn. 12 października 2018 o godz.12.00. Rekrutacja na jedno miejsce.

Dokumentacja…