Studia podyplomowe Drukowanie 3D

Rekrutacja na studia podyplomowe
Drukowanie 3D
II edycja
Przewidywane rozpoczęcie zajęć 26.10.2019.

Celem studiów jest zdobycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności koniecznych do zrozumienia zagadnień z zakresu konstrukcji i wytwarzania części z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przyrostowych jakimi są technologie drukowania 3D.
Współorganizacja z Radomskim Centrum Innowacji i Technologii zapewnia poznanie teorii i praktyki dotyczącej drukowania 3D części z zastosowaniem proszków metali.
Podczas studiów uczestnik jest przygotowany do prac wspomagających konstruowanie wytwarzanych części, doboru materiałów w zależności od przeznaczenia części, realizacji procesów wytwarzania z wykorzystaniem drukowania 3D, pomiarów geometrii oraz badań właściwości mechanicznych wytwarzanych części.
Dodatkowo uczestnik poznaje zasady nadzoru nad eksploatacją urządzeń do drukowania 3D, zarządzania produkcją, pracy w zespole, koordynacji prowadzenia prac, oceny ich wyników, a także zasady sprawnego posługiwania się oprogramowaniem do komputerowego wspomagania projektowania.
Studia trwają dwa semestry, prowadzone są systemem zaocznym (8 zjazdów). Warunkiem ich ukończenia jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów i złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym.
Informacji udziela Kierownik studiów podyplomowych dr inż. Jarosław Kotliński: jaroslaw.kotlinski@uthrad.pl; tel. kom.: 503-473-470.
Opłaty:
-opłata rekrutacyjna – 85,00 zł
-opłata za semestr – 3000,00 zł
-opłata za świadectwo – 30,00 zł

Kandydaci składają wymagane dokumenty w pokoju B1-323 przy ulicy Stasieckiego 54 u dr Anety Mikulskiej: aneta.mikulska@uthrad.pl ; tel.: 48-361-76-95.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie, kwestionariusz, potwierdzenie zgodności danych z dowodem tożsamości.
  2. Odpis dyplomu.
  3. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych.
  4. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.
  5. Potwierdzenie opłaty za pierwszy semestr.

 

Kandydaci dokonują wpłat na konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr rachunku – 29 1750 1253 0000 0000 2074 0779 Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Tytułem:
ST. PODYPLOMOWE DRUKOWANIE 3D. ROK AKAD. 2019/2020. SEM. I. EDYCJA II. (imię i nazwisko)

Nasi partnerzy

rciit

igus

devildesign

prosolution