KATEDRA BUDOWNICTWA

Kierownik: prof. dr. hab. inż. Andrzej Kęsy

26-600 Radom, ul. Stasieckiego 54

tel. 48 361 7142, e-mail: a.kesy@uthrad.pl

 

Pracownicy

Profesorowie
 
prof. dr hab. inż. Andrzej Kęsy https://orcid.org/0000-0003-0999-3072
 

Adiunkci
 

dr inż. Iga Jasińska
https://orcid.org/0000-0003-3990-7497
dr inż. Monika Jaworska
https://orcid.org/0000-0002-1874-7175
dr inż. Jarosław Mucha
https://orcid.org/0000-0003-2224-1529
dr inż. Ryszard Orzechowski
https://orcid.org/0000-0003-3324-1815
 

Asystenci
 

mgr inż. Emil Dygas
https://orcid.org/0000-0002-1262-5441
mgr inż. Grzegorz Kowalski
https://orcid.org/0000-0002-1516-4900

 

 

Laboratoria dydaktyczne

  • Technologii betonu
  • Materiałów budowlanych
  • Geodezji

Profil naukowy

  • Wpływ domieszek chemicznych na właściwości betonu
  • Wykorzystanie kruszyw recyklingowych do wytwarzania betonu
  • Wykorzystanie odpadowych materiałów budowlanych jako czynnika budownictwa zrównoważonego
  • Wpływ oddziaływania czynników środowiskowych na trwałość obiektów budowlanych
  • Analiza parametrów mikroklimatu wewnętrznego i szczelności budynku autonomicznego