KATEDRA FIZYKI

Kierownik: dr hab. Katarzyna Brzózka

26-600 Radom, ul. Stasieckiego 54

tel. 48 361 71 23, e-mail: k.brzozka@uthrad.pl

http://www.katedrafizyki.uniwersytetradom.pl/

 

Pracownicy

Profesorowie
dr hab. Katarzyna Brzózka, prof. UTH
https://orcid.org/0000-0003-4400-0689
dr hab. Tadeusz Szumiata, prof. UTH
https://orcid.org/0000-0003-0430-4805
 

Adiunkci

dr Emilia Miszczyk
https://orcid.org/0000-0001-6123-0836
dr Małgorzata Gzik-Szumiata
https://orcid.org/0000-0003-0433-0501
dr Kazimierz Hibner
https://orcid.org/0000-0001-5613-767X
dr Tadeusz Kaczor
https://orcid.org/0000-0002-1696-5232
dr inż. Zbigniew Pytel
https://orcid.org/0000-0003-1641-8914
 

Starsi wykładowcy

mgr Michał Gawroński
https://orcid.org/0000-0002-9118-2772
 

Pracownicy naukowo-techniczni
 

mgr inż. Bogumił Górka
https://orcid.org/0000-0001-7357-1566

 

Laboratoria badawcze

 • Laboratorium Badań Magnetyków

Laboratoria dydaktyczne

 • Dydaktyczne Laboratorium Fizyki

Profil naukowy

 • materiały magnetyczne (krystaliczne, amorficzne i nanokrystaliczne),
 • spektroskopia mössbauerowska spineli i materiałów z niekolinearnym uporządkowaniem magnetycznym,
 • cienkie warstwy i nanostruktury,
 • ciekłe kryształy,
 • wpływ stanu powierzchni na własności tribologiczne,
 • badania magnetyczne i spektroskopowe pyłów i osadów przemysłowych oraz próbek środowiskowych,
 • obwody magnetyczne w metrologii małych mas po redefinicji układu jednostek SI,
 • defektoskopia magnetyczna wad przypowierzchniowych szyn kolejowych,
 • badania lotniczych lakierów termochromatycznych z autodetekcją wad,
 • zastosowania fizyki w geologii, astrofizyce (w tym – badania meteorytów), biologii i medycynie.