KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ I MECHATRONIKI

Kierownik: dr inż. Przemysław Motyl

26-600 Radom, ul. Stasieckiego 54

tel. 48 361 71 23, e-mail: p.motyl@uthrad.pl

 

Pracownicy

Profesorowie

 

prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer

https://orcid.org/0000-0002-7789-3754

 

dr hab. inż. Iwona Komorska, prof. UTH

https://orcid.org/0000-0002-6911-0297

 

dr hab. inż. Kazimierz Król, prof. UTH

https://orcid.org/0000-0002-8131-468X

 

dr hab. inż. Andrzej Puchalski, prof. UTH

https://orcid.org/0000-0002-5202-3410

 

 

Adiunkci

 

dr inż. Krzysztof Dziewiecki

https://orcid.org/0000-0003-4734-6378

 

dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk

https://orcid.org/0000-0002-2105-293X

 

dr inż. Roman Król

https://orcid.org/0000-0002-6279-9562

 

dr inż. Przemysław  Motyl

https://orcid.org/0000-0002-2326-9315

 

dr inż. Bogdan Noga

https://orcid.org/0000-0002-6616-4935

 

dr inż. Krzysztof Olejarczyk

https://orcid.org/0000-0002-9055-161X

 

dr inż. Michał Pająk

https://orcid.org/0000-0002-9842-288X

 

dr inż. Marek Stępniewski

https://orcid.org/0000-0002-4823-3466

 

dr inż. Marcin Wikło

https://orcid.org/0000-0001-5210-6657

 

dr inż. Marek Wiśniewski

https://orcid.org/0000-0002-9507-658X

 

dr inż. Zbigniew Wołczyński

https://orcid.org/0000-0002-7560-1770

 

 

Pracownicy naukowo-techniczni

 

mgr inż. Artur Borczuch
mgr inż. Grzegorz Borek
mgr inż. Jerzy Maksym
mgr inż. Zenon Mazur

 

Laboratoria badawczo-dydaktyczne

 • Biomechaniki
 • Hamowni Podwoziowej
 • Instalacji Elektrycznych Pojazdów
 • Komputerowe MSiM
 • Mechaniki Płynów
 • Mechatroniki Samochodowej
 • Mechatroniki Silników Samochodowych
 • Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki
 • Podstaw Mechatroniki
 • Systemów Wbudowanych
 • Termodynamiki i Energetyki
 • Wytrzymałości Materiałów

 

Profil naukowy

 • Analizy wytrzymałościowe oraz MES elementów maszyn
 • Badania systemów mechatroniki samochodowej
 • Dynamika i drgania konstrukcji, dynamika ciał sztywnych
 • Inżynieria danych
 • Konfiguracja i programowanie sterowników przemysłowych PLC
 • Modelowanie zagadnień cieplno-przepływowych (CFD)
 • Optymalizacja strukturalna i topologiczna
 • Rozwój przekładni cykloidalnych
 • Wibrodiagnostyka maszyn wirujących