KATEDRA PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN I MATERIAŁOZNAWSTWA

Kierownik: dr hab. inż. Wojciech ŻUROWSKI prof. UTH Radom

26-600 Radom, ul. Stasieckiego 54

tel. 48 361 76 81, e-mail: wojciech.zurowski@uthrad.pl 

 

Pracownicy

Profesorowie

 

prof. dr hab. inż. Danuta Kotnarowska
https://orcid.org/0000-0001-8790-3381
prof. dr hab. inż. Tadeusz Andrzej Opara
https://orcid.org/0000-0002-7856-8734
prof. dr hab. inż. Jan Sadowski
https://orcid.org/0000-0001-6670-8384
dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. UTH
https://orcid.org/0000-0001-6368-1489
 

Adiunkci
 

dr inż. Jan Ciecieląg
https://orcid.org/0000-0001-5537-2563
dr inż. Piotr Gruszka
https://orcid.org/0000-0003-3310-7907
dr inż. Hanna Kochanek
https://orcid.org/0000-0002-6628-8479
dr inż. Wojciech Kucharczyk
https://orcid.org/0000-0002-7593-8592
dr inż. Paweł Maciąg
https://orcid.org0000-0002-9972-6439
dr inż. Andrzej Markiewicz
https://orcid.org/0000-0002-0982-559X
dr inż. Piotr Sadowski
https://orcid.org/0000-0001-7871-7923
dr inż. Leszek Sarnowicz
https://orcid.org/0000-0002-4067-2368
dr inż. Sylwester Stawarz
https://orcid.org/0000-0001-9361-0809
 

Pracownicy naukowo-techniczni
 

mgr inż. Robert Gumiński
https://orcid.org/0000-0003-0762-2374
mgr inż. Grzegorz Wronka
https://orcid.org/0000-0002-9350-603X

 

Laboratoria badawczo-dydaktyczne

 • Grafiki Inżynierskiej;
 • Komputerowego Projektowania Maszyn;
 • Teorii Mechanizmów i Maszyn;
 • Tribologiczne;
 • Analizy Termicznej;
 • Inżynierii Powierzchni;
 • Powłok Ochronnych;
 • Materiałoznawstwa;
 • Technologii Materiałów.

Profil naukowy

 • Energetyczne uwarunkowania tarcia i zużywania metali.
 • Badania energetycznego aspektu wzrostu odporności metali na zużywanie w warunkach tarcia suchego i mieszanego.
 • Fizyka ciekłych kryształów, optyka dyfrakcyjna, termodynamika techniczna, napędy lotnicze.
 • Badania dynamiki płaskich mechanizmów dźwigniowych.
 • Emisja dźwięku maszyn i urządzeń.
 • Konstytuowanie materiałów specjalnego zastosowania – kompozyty ablacyjne do zastosowań termoochronnych; materiały termoizolacyjne; konstrukcyjne i funkcjonalne kompozyty polimerowe.
 • Wielokryterialne badania destrukcji ochronnych powłok polimerowych pod wpływem czynników eksploatacyjnych, których wyniki służą prognozowaniu trwałości eksploatacyjnej powłok.
 • Modyfikacja składu powłok polimerowych mikro- oraz nanonapełniaczami, celem poprawy ich trwałości eksploatacyjnej.