KATEDRA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Górski, prof. UTH Radom

26-600 Radom, ul. B. Chrobrego 45

tel. 48 361 76 58, e-mail: krzysztof.gorski@uthrad.pl

www.iepim.uniwersytetradom.pl

 

Pracownicy

Profesorowie

 

prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko
https://orcid.org/0000-0003-1715-6151
48 361 76 52
krzysztof.gorski@uthrad.pl
dr hab. inż. Krzysztof Górski, prof. UTH
https://orcid.org/0000-0003-0951-3147
48 361 76 58
krzysztof.gorski@uthrad.pl
 

Adiunkci
 

dr inż. Zbigniew Alot
https://orcid.org/0000-0003-4914-1181
48 361 76 65
zbigniew.alot@uthrad.pl
dr inż. Jacek Borowiak
https://orcid.org/0000-0003-3548-1660
48 361 76 29
j.borowiak@uthrad.pl
dr inż. Zbigniew Chmielewski
https://orcid.org/0000-0003-4703-2504
48 361 76 68
zbigniew.chmielewski@uthrad.pl
dr inż. Marek Gola
https://orcid.org/0000-0002-0179-9403
48 361 76 51
m.gola@uthrad.pl
dr inż. Ireneusz Jędra
https://orcid.org/0000-0002-4357-4771
48 361 76 29
ireneusz.jedra@uthrad.pl
dr inż. Tomasz Skrzek
https://orcid.org/0000-0002-0255-9321
t.skrzek@uthrad.pl
dr inż. Zygmunt Trela
https://orcid.org/0000-0002-1478-987X
48 361 76 59
z.trela@uthrad.pl
dr inż. Alicja Wąsowicz
https://orcid.org/0000-0002-1750-9677
48 361 76 65
a.wasowicz@uthrad.pl
dr inż. Małgorzata Wojtyniak
https://orcid.org/0000-0001-9962-5235
48 361 76 55
m.wojtyniak@uthrad.pl
 

Pracownicy naukowo-techniczni
 

mgr inż. Leszek Jemioł
mgr inż. Paweł Duchaniak
dr inż. Robert Gielniewski

 

Laboratorium diagnostyki pojazdów

Laboratoria badawczo-dydaktyczne

 • Laboratorium komputerowego wspomagania rekonstrukcji wypadków drogowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Laboratorium komputerowe
 • laboratorium badań paliw, płynów i smarów motoryzacyjnych
 • laboratorium budowy pojazdów
 • laboratorium hydrauliki i pneumatyki
 • Laboratorium silników spalinowych
 • Laboratorium obsługi i napraw pojazdów
 • Laboratorium systemów informatycznych pojazdów

Profil naukowy

 • Badania silników spalinowych
 • Badania procesów spalania paliw konwencjonalnych i alternatywnych
 • Diagnostyka pojazdów
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Rekonstrukcja wypadków drogowych
 • Rzeczoznawstwo samochodowe
 • Inżynieria produkcji
 • Logistyka w motoryzacji
 • Płyny i paliwa samochodowe
 • Eksploatacja pojazdów i maszyn
 • Odnawialne źródła energii