Mechanika i Budowa Maszyn

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN  

(studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

W trakcie studiów student zdobywa podstawową  wiedzę  i  umiejętności  konieczne do  zrozumienia  zagadnień  z  zakresu  budowy, wytwarzania  i  eksploatacji  pojazdów  i  maszyn. Uzyskuje gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz  projektowania  z  wykorzystaniem  nowoczesnych  narzędzi  obliczeniowych.  Jest  przygotowany do: realizacji procesów wytwarzania, montażu  i  eksploatacji  maszyn  i  pojazdów, prac  wspomagających  projektowanie,  doboru materiałów  inżynierskich  stosowanych  jako elementy konstrukcyjne oraz nadzoru nad ich eksploatacją.


Gdzie znajdziesz pracę:

 • przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego
 • jednostki zajmujące się automatyzacją procesów technologicznych
 • biura projektowe
 • przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej
 • firmy sprzedaży, obsługi, diagnostyki i naprawy samochodów
 • firmy produkujące i sprzedające części zamienne do samochodów
 • towarzystwa ubezpieczeniowe
 • firmy transportowe  i rzeczoznawcze
 • instytuty badawcze

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • mechanika techniczna
 • wytrzymałość materiałów
 • grafika inżynierska
 • modelowanie i analiza konstrukcji
 • diagnostyka samochodowa
 • tuning samochodów i silników
 • budowa, obsługa, diagnostyka i naprawa samochodów
 • analiza i rekonstrukcja wypadków drogowych
 • programowanie obrabiarek CNC

Tutaj możesz zapisać się na studia…

Siatki studiów:

Karty przedmiotów:

Wykaz opiekunów i starostów poszczególnych lat studiów:

Rok studiów: 1

 • opiekun: dr inż. Hanna Kochanek
 • starosta: Paulina Ratyńska

Rok studiów: 2

 • opiekun: dr inż. Przemysław Motyl
 • starosta: Paula  Żaczek

Rok studiów: 3

 • opiekun: dr inż. Piotr Gruszka
 • starosta: Bartłomiej Łopalewski

 

Przykłady prac dyplomowych z ostatnich lat (podgląd może wymagać uruchomienia strony na komputerze):