Koła naukowe

dronSKN „DRON-K”

opiekun dr inż. Jarosław Kotliński

facebook

W obszarze zainteresowań założycieli koła jest projektowanie i budowanie obiektów latających, pływających i jeżdżących. Przez obiekty należy rozumieć modele samolotów i śmigłowców, statków nawodnych i podwodnych oraz pojazdów kołowych i gąsiennicowych umożliwiających przenoszenie różnorodnych systemów elektronicznych i mechanicznych. Obiekty te mogą być kierowane albo autonomiczne. Przy ich tworzeniu będą pracowały zespoły złożone z uczestników koła o różnych zainteresowaniach.

Głównym celem dalekosiężnym jest wzięcie udziału w corocznych konkursach krajowych i zagranicznych:

 • Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze odbywające się w kraju (zawody polegające na prezentacji statycznej i w locie modelu samolotu zdolnego automatycznie odnaleźć punkt charakterystyczny na ziemi i utrzymać na nim uwagę swoich urządzeń przez 60s);
 • Konkurs Aero Design odbywający się w USA (zawody polegające na skonstruowaniu pilotowanego modelu samolotu umożliwiającego podniesienie jak największej masy przy ograniczeniach konstrukcyjnych i wykonaniu trzech prób w locie).

 

 

designersSKN „DESIGNERS”

opiekun dr inż. Bogdan Noga
e-mail:designers@uthrad.pl
www: www.designers.pr.radom.pl

Studenckie Koło Naukowe „Designers” działa w Instytucie Mechaniki Stosowanej i Energetyki. Celem jego działalności jest zarówno zdobywanie wiedzy dotyczącej obsługi programów CAD, jak również konstruowanie części maszyn i mechanizmów przy użyciu programów wspomagających projektowanie. W celu zdobycia doświadczenia członkowie Koła zamierzają nawiązywać współpracę z różnymi firmami projektowymi oraz innymi kołami naukowymi o zbliżonej tematyce na innych uczelniach w kraju i za granicą. Członkowie Koła biorą również udział w działalności dydaktycznej uczelni poprzez propagowane wykorzystania programów CAD wśród społeczności akademickiej.

Tematyka:

 

 • Projektowanie części maszyn z wykorzystaniem systemów CAD
 • Rekonstrukcja zabytkowych obiektów wspomagana systemami CAD
 • Przeprowadzanie darmowych szkoleń z AutoCAD
 • Przeprowadzanie darmowych szkoleń z AutoCAD Electrical
 • Przeprowadzanie darmowych szkoleń z Autodesk Inventor

 

mesikSKN „MESIK”

opiekun: dr.inż K.Olejarczyk
e-mail: buggyuth@gmail.com

facebook

Prawdziwy inżynier to ten, który posiada inspirację, którą zamienia w projekt, następnie go realizując. Wszyscy jesteśmy studentami Uniwerystetu Tehnologiczno-Humanistycznego w Radomiu na kierunku Mechnika i Budowa Maszyn, połączyła nas wspólna pasja tworzenia i samorealizacji. Chcemy pogłębiać swoją wiedzę poprzez praktykę nabytą podczas startów w konkursach i podejmowania różnych wyzwań, jednym z takich wyzwań jest: zrelizować projekt i wystartować w konkursie Baja Mini Competion, do którego potrzebna jest wiedza konstrukcyjna, wspomagana komputerowo za pomocą programów MES jak również znajomość zasad BHP oraz wspólne zorganizowanie pracy, dzięki której zrelizujemy przedsięwzięcie.

 

nanoStudencka Grupa Naukowa Nowoczesnych technologii „NANO”

opiekun: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Szumiata
e-mail: t.szumiata@uthrad.pl
Katalog wirtualny Grupy Nowoczesnych Technologii NANO

facebook

Jesteśmy organizacją studencką zrzeszającą studentów kierunku Mechaniki i Budowa Maszyn, którzy zafascynowani są nowoczesnymi technologiami branży mechanicznej, a także rozwiązaniami informatycznymi wspierającymi codzienną pracę inżyniera.

SKN Obrabiarek Sterowanych Numerycznie „CNC”

opiekun: dr inż. Zbigniew Siemiątkowski
e-mail: z.siemiatkowski@uthrad.pl

Celem działalności jest:

 • Zdobywanie wiedzy praktycznej związanej z tematyką specjalizacji: Komputerowe Wspomaganie Projektowania i Wytwarzania
 • Zaznajamianie się z systemem pracy dużych przedsiębiorstw i fabryk , gdzie zastosowanie znajduje automatyzacja linii produkcyjnych. Zdobywanie doświadczeń pomocnych w przyszłej pracy zawodowej inżyniera
 • Rozwijanie horyzontów technicznych, dostęp do informacji o nowościach branżowych, pogłębianie wiedzy na temat specjalizacji
 • Współpraca oraz wymiana doświadczeń z kołami naukowymi mieszczącymi się w uczelniach w całej Polsce
 • Wyjazdy oraz udział w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą
 • Organizacja na uczelni seminariów naukowych z udziałem firm oraz producentów sprzętu przemysłowego

kraksaSKN „KRAKSA”

opiekun dr inż. Mirosław Gidlewski
e-mail:kraksa@kiux.man.radom.pl

 • Analiza i rekonstrukcja rzeczywistych wypadków drogowych
 • Wycena wartości rynkowych nieuszkodzonych i uszkodzonych pojazdów
 • Likwidacja szkód wypadkowych

samochodzikSKN „SAMOCHODZIK”

opiekun: dr inż. Andrzej Różycki
e-mail:samochod@kiux.man.radom.pl

Tematyka:

 • Symulacja ruchu pojazdów w złożonych sytuacjach jezdnych
 • Badania trakcyjne pojazdów
 • Komputerowe wspomaganie badań

silniczekSKN „SILNICZEK”

opiekun: dr inż. Tomasz Skrzek
e-mail:silnik@kiux.man.radom.pl

Tematyka:

 • Symulacja procesów gazodynamicznych w cylindrze silnika oraz weryfikacja badawcza obliczeń na stanowiskach hamowniczych