Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym

Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym   

(studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

Zasadniczą część programu studiów wypełniają  przedmioty  praktyczne  przygotowujące  do  podjęcia  zatrudnienia  w branży motoryzacyjnej oraz w firmach zajmujących bezpieczeństwem ruchu drogowego . Dotyczą one: budowy, obsługi, diagnostyki i naprawy samochodów osobowych i ciężarowych, budowy i umiejętności praktycznej obsługi  nowoczesnych  urządzeń badawczych , diagnostycznych i naprawczych, rekonstrukcji wypadków drogowych i wyceny szkód komunikacyjnych wspomaganych specjalistycznymi programami komputerowymi, badania i sposobów poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ważnym uzupełnieniem procesu dydaktycznego jest 1-semestralna praktyka zawodowa w renomowanych przedsiębiorstwach zajmujących się motoryzacją lub bezpieczeństwem ruchu drogowego (Autoryzowane Stacje Obsługi, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, Przemysłowy Instytut Motoryzacji itp.).

Gdzie znajdziesz pracę:

 • autoryzowane i inne stacje sprzedaży, obsługi,  diagnostyki i naprawy samochodów osobowych i ciężarowych
 • firmy produkujące i dystrybuujące części zamienne do samochodów
 • firmy ubezpieczeniowe i rzeczoznawcze
 • ośrodki szkolenia kierowców oraz rozwoju i doskonalenia ich umiejętności
 • jednostki policji zajmujące się ruchem drogowym
 • Inspekcja Transportu Drogowego
 • wydziały komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego miast i gmin
 • firmy ratownictwa drogowego i pomocy drogowej
 • Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • budowa samochodów osobowych i ciężarowych
 • urządzenia diagnostyczne
 • diagnostyka samochodowa
 • technologia napraw i wycena szkód komunikacyjnych
 • badania bezpieczeństwa samochodów i ruchu drogowego
 • analiza i rekonstrukcja wypadków drogowych
 • komputerowe wspomaganie rekonstrukcji wypadków drogowych
 • zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego

Tutaj możesz zapisać się na studia…

Siatki studiów: