Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii   

(studia stacjonarne I stopnia)

pinwheel-1821168_1920

Celem  kształcenia  na  tym  kierunku jest przygotowanie specjalistów dla dynamicznie rozwijającej się infrastruktury sektora energetyki odnawialnej i lokalnego rynku energii. Absolwenci kierunku mają wiedzę umożliwiającą założenie mikro-przedsiębiorstwa działającego na rynku instalacji urządzeń OZE.

jakie specjalności?*

 • maszyny i urządzenia odnawialnych źródeł energii
 • odnawialne źródła energii

Gdzie znajdziesz pracę:

 • zakłady energetyczne
 • firmy projektowe i instytuty badawcze
 • zakłady produkcyjne posiadające systemy gospodarki cieplnej i energetycznej
 • urzędy samorządowe
 • firmy produkujące urządzenia do odnawialnych źródeł energii

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • siłownie wiatrowe
 • elektroenergetyka
 • ogniwa paliwowe
 • systemy geotermalne
 • maszyny i urządzenia pomp ciepła
 • spalanie biopaliw

* specjalność jest uruchamiana decyzją Dziekana Wydziału w przypadku odpowiedniej liczby Studentów

Tutaj możesz zapisać się na studia…

Siatki studiów:

Karty przedmiotów: