Budownictwo

Budownictwo  

(studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

Absolwent kierunku będzie przygotowany do  wykonywania  zadań  w  zakresie  realizacji obiektów  budowlanych,  tj.  budynków  wraz z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi, budowli inżynierskich i obiektów małej architektury oraz projektowania prostych konstrukcji budowlanych.  Program  nauczania  pozwoli na  nabycie  umiejętności  w:  posługiwaniu  się najnowszymi  programami  wspomagającymi projektowanie  budowlane  i  architektoniczne czy  też  nadzorowaniu i zarządzaniu procesami budowlanymi.

Gdzie znajdziesz pracę:

 • administracja i samorządy terytorialne
 • placówki naukowo-badawcze
 • inwestycje z zakresu budownictwa
 • biura architektoniczne

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • architektura i urbanistyka
 • materiały budowlane
 • rysunek techniczny budowlany
 • wspomaganie komputerowe w projektowaniu konstrukcyjnym
 • prawo budowlane
 • geodezja i miernictwo budowlane
 • ocena energetyczna budynków

* specjalność jest uruchamiana decyzją Dziekana Wydziału w przypadku odpowiedniej liczby Studentów

Tutaj możesz zapisać się na studia…

Plany studiów:

Plan studiów dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2013/14 oraz 2014/15

Plan studiów dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2015/16 oraz 2016/17

Plan studiów dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2017/18

Karty przedmiotów: