Logistyka

Logistyka    

(studia stacjonarne I stopnia)

Na tym kierunku są kształceni poszukiwani na rynku pracy specjaliści w dziedzinie logistyki dla dynamicznie rozwijającej się branży motoryzacyjnej.  Studenci  zdobędą  niezbędną wiedzę  i  umiejętności  z  pogranicza  dwóch dziedzin:  inżynierskiej  z  obszaru  budowy, eksploatacji  i  wycofania  z  eksploatacji  pojazdów oraz menedżerskiej z obszaru organizacji i zarządzania logistyką w motoryzacji. Absolwenci kierunku Logistyka uzyskują tytuł inżyniera.

logistics-3125131_1920

Dodatkowe informacje:

Specjalność Logistyka w motoryzacji prowadzona jest w Instytucie Eksploatacji Pojazdów
i Maszyn, który posiada specjalistyczne laboratoria związane z eksploatacją samochodów, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pozyskany z funduszy unijnych.

jakie specjalności?

 • logistyka w motoryzacji
  ścieżki dyplomowania:

  • logistyka w produkcji samochodów
  • logistyka w eksploatacji samochodów

Skorzystaj z doskonałego rynku pracy dla logistyków. Część studentów już w trakcie studiów podejmuje pracę w zawodzie – posłuchaj ich wypowiedzi:


Gdzie znajdziesz pracę:

 • przedsiębiorstwa produkujące i odnawiające części i komponenty samochodowe,
 • przedsiębiorstwa doradcze zajmujące się logistyką,
 • salony samochodowe i firmy dealerskie,
 • serwisy obsługowe i warsztaty samochodowe,
 • centra logistyczne,
 • firmy organizujące rynek części zamiennych,
 • stacje demontażu i utylizacji samochodów,
 • firmy transportowe i spedycyjne,
 • działy logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych i firm usługowych różnych branż.

Szeroka znajomość zagadnień logistycznych pozwoli na elastyczność zatrudnienia także w innych przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne lub posiadających działy logistyki. Praktycznie na ostatnim semestrze studiów (przed obroną pracy inżynierskiej)prawie wszyscy nasi studenci pracują w swojej branży nie tylko w kraju ale również za granicą.

 

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • ekonomia w logistyce
 • infrastruktura logistyczna
 • logistyka zaopatrzenia
 • logistyka produkcji
 • logistyka dystrybucji
 • logistyka transportu
 • logistyka przewozów międzynarodowych
 • centra logistyczne
 • systemy informatyczne w logistyce przedsiębiorstw
 • komputerowe wspomaganie jakości
 • zintegrowane systemy zarządzania
 • logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Tutaj możesz zapisać się na studia…

Plany studiów:

Plan studiów dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2013/14 oraz 2014/15

Plan studiów dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2015/16 oraz 2016/17

Plan studiów dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2017/18 i później

Karty przedmiotów: