Mechanika i Budowa Maszyn II stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn

(studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)

W trakcie studiów student zdobywa podstawową  wiedzę  i  umiejętności  konieczne do  zrozumienia  zagadnień  z  zakresu  budowy, wytwarzania  i  eksploatacji  pojazdów  i  maszyn. Uzyskuje gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz  projektowania  z  wykorzystaniem  nowoczesnych  narzędzi  obliczeniowych.  Jest  przygotowany do: realizacji procesów wytwarzania, montażu  i  eksploatacji  maszyn  i  pojazdów, prac  wspomagających  projektowanie,  doboru materiałów  inżynierskich  stosowanych  jako elementy konstrukcyjne oraz nadzoru nad ich eksploatacją.

Studia stacjonarne II stopnia

jakie specjalności?*

 • komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania maszyn
 • systemy CAD/CAE
 • technika i rzeczoznawstwo samochodowe

Studia niestacjonarne II stopnia

jakie specjalności?*

 • programowanie obrabiarek CNC
 • komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich
 • systemy energetyczne, klimatyzacja i wentylacja
 • technika i rzeczoznawstwo samochodowe

* specjalność jest uruchamiana decyzją Dziekana Wydziału w przypadku odpowiedniej liczby Studentów

Gdzie znajdziesz pracę:

 • przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego
 • jednostki zajmujące się automatyzacją procesów technologicznych
 • przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej
 • biura projektowe
 • instytuty badawcze

Tutaj możesz zapisać się na studia…

Siatki studiów:

Karty przedmiotów: