Instytut Budowy Maszyn

INSTYTUT BUDOWY MASZYN

www.ibm.uniwersytetradom.pl

26-600 Radom, ul. Stasieckiego 54

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Opara, prof. zw.
tel.: +48 (48) 361-76-15
Sekretariat:
tel.: +48 (48) 361-76-14
fax.: +48 (48) 361-76-75
e-mail: ibm@uthrad.pl

 • ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
  p. o. Kierownika:
  dr inż. Wojciech Kucharczyk
  tel.: +48 (48) 361-76-80
 • ZAKŁAD PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN
  Kierownik:
  dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. nadzw.
  tel.: +48 (48) 361-76-81
 • ZAKŁAD TECHNOLOGII MECHANICZNEJ
  p. o. Kierownika:
  dr inż. Zbigniew Siemiątkowski
  tel.: +48 (48) 361-76-17