Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN

www.iepim.uniwersytetradom.pl

26-600 Radom, ul. B. Chrobrego 45

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Sławomir Luft, prof. zw.

tel. +48 (48) 361-76-42
Sekretariat:
tel. +48 (48) 361-76-42
fax +48 (48) 361-76-44
e-mail: iepim@uthrad.pl

 • ZAKŁAD INŻYNIERII PRODUKCJI
  p.o. Kierownika
  dr inż. Ireneusz Jędra
  tel. +48 (48) 361-76-29
 • ZAKŁAD MECHATRONIKI SAMOCHODOWEJ
  Kierownik:
  dr hab. inż. Iwona Komorska, prof. nadzw.
  tel.: +48 (48) 361-76-47
 • ZAKŁAD NIEZAWODNOŚCI POJAZDÓW I MASZYN
  p. o. Kierownika:
  dr inż. Wiesław Olszewski
  tel.: +48 (48) 361-76-46
 • ZAKŁAD POJAZDÓW I SILNIKÓW SPALINOWYCH
  Kierownik:
  prof. dr hab. inż. Sławomir Luft, prof. zw.
  tel.: +48 (48) 361-76-62
 • ZAKŁAD TECHNICZNEJ EKSPLOATACJI POJAZDÓW
  Kierownik:
  prof. prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko, prof. zw.
  tel.: +48 (48) 361-76-52