Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

www.iepim.uniwersytetradom.pl

26-600 Radom, ul. B. Chrobrego 45

Dyrektor: dr hab. inż. Krzysztof Górski, prof. nadzw.

tel. +48 (48) 361-76-58
Sekretariat:
tel. +48 (48) 361-76-42
fax +48 (48) 361-76-44
e-mail: iepim@uthrad.pl

 • ZAKŁAD INŻYNIERII PRODUKCJI
  p.o. Kierownika
  dr inż. Ireneusz Jędra
  tel. +48 (48) 361-76-29
 • ZAKŁAD MECHATRONIKI SAMOCHODOWEJ
  Kierownik:
  dr hab. inż. Iwona Komorska, prof. nadzw.
  tel.: +48 (48) 361-76-47
 • ZAKŁAD NIEZAWODNOŚCI POJAZDÓW I MASZYN
  p. o. Kierownika:
  dr inż. Zbigniew Chmielewski
  tel.: +48 (48) 361-76-68
 • ZAKŁAD POJAZDÓW I SILNIKÓW SPALINOWYCH
  p. o. Kierownika:
  dr inż. Tomasz Skrzek
 • ZAKŁAD TECHNICZNEJ EKSPLOATACJI POJAZDÓW
  Kierownik:
  prof. prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko, prof. zw.
  tel.: +48 (48) 361-76-52