Seminaria

d0438_11c

Seminarium Wydziałowe

Dziekan Wydziału Mechanicznego zaprasza na Seminarium w dniu 30 kwietnia 2021 roku (piątek) o godzinie 12:15. Seminarium odbędzie się w sposób zdalny przy użyciu aplikacji MS Teams (Zespół: Seminarium Wydziałowe WM). Dołączenie do spotkania będzie możliwe od godziny 12:00. Autorami…

seminarium

Seminarium Wydziałowe

Dziekan Wydziału Mechanicznego zaprasza na Seminarium w dniu 31 marca 2021 roku (środa) o godzinie 10:15. Seminarium odbędzie się w sposób zdalny przy użyciu aplikacji MS Teams (Zespół: Seminarium Wydziałowe WM). Dołączenie do spotkania będzie możliwe od godziny 10:00  …

wydzialowe-seminaria-awansowe

Wydziałowe Seminaria Awansowe

Dziekan Wydziału Mechanicznego zaprasza wszystkich pracowników na Wydziałowe Seminarium Awansowe. Program. Informacja nt. wyników kompleksowej oceny jakości działalności naukowej Wydziału Mechanicznego UTH Radom za okres 2015-2018, przeprowadzonej przez MNiSW i przyznaniu Jednostce kategorii naukowej B. Prezentacja: „Badanie dyspersji współczynników załamania…

seminarium

Zaproszenie na seminarium naukowe

Dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Andrzej Puchalski, prof. UTH zaprasza pracowników WM na seminarium naukowe poświęcone monografii habilitacyjnej pod tytułem „Algorytmy diagnostyki stanu ostrza” oraz planowanemu rozpoczęciu postepowania habilitacyjnego dr inż. Sebastiana Bombińskiego.

seminarium

Seminarium naukowe

Zapraszam na seminarium Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn poświęcone tematowi przyszłej rozprawy doktorskiej mgra inż. Arkadiusza Hernika pt.: „Wpływ eteru dietylowego w mieszaninie z olejem rzepakowym na wybrane parametry pracy silnika o zapłonie samoczynnym” Seminarium odbędzie się w dniu 6…

seminarium1

Seminarium naukowe

Zapraszam, członków Wydziałowego Stałego Zespołu ds. Awansów Naukowych, samodzielnych pracowników naukowych, adiunktów – stypendystów habilitacyjnych oraz wszystkie zainteresowane osoby, na seminarium dr. inż. Michała Pająka dotyczące jego dorobku naukowego przed złożeniem wniosku do Centralnej Komisji w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego. Seminarium odbędzie…

seminarium

Seminarium naukowe

Zapraszamy na seminarium naukowe dotyczące otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Wojciecha Iwanickiego, które odbędzie się w dniu 1 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 10.15 w auli A2 (sala 115 w budynku Dziekanatu). Tytuł pracy: „Sterowanie sprzęgła hydrokinetycznego przez zmianę…

seminarium

Seminarium naukowe

Dnia 12.12.2017 (wtorek) o godzinie 10:15, w sali B1-218 Wydziału Mechanicznego odbędzie się seminarium Pani mgr inż. Eugenii Bukalskiej prezentujące wyniki osiągnięte podczas realizacji pracy doktorskiej pt.: „Ocena wpływu kompozytowych powłok narzędzi skrawających na technologiczne parametry kształtowania części maszyn”. Promotorem pracy…

seminarium

Seminarium naukowe

Dnia 30.11.2017 (czwartek) o godzinie 10:15, w sali 1 (IEPiM, Chrobrego 45)  odbędzie się seminarium Pana mgr inż. Artura Borczucha pt.: „Monitoring błędów w układach silnika spalinowego maskowanych przez adaptacyjny układ sterowania”. Seminarium to pozwoli na prezentację Jego dotychczasowego dorobku, przed otwarciem…