megaphone-1468168_960_720

Egzamin warunkowy z matematyki

Zdalny egzamin warunkowy z matematyki odbędzie się 14.01.2021 roku o godzinie 19.00. Osoby zainteresowane proszone są o podanie imienia, nazwiska, kierunku studiów, trybu studiowania, obecnego semestru oraz numeru albumu na adres w.sarnecka@uthrad.pl do 13.01.2021 roku. Wioletta Sarnecka

Konferencja dla doktorantów NTWBN III Edycja

ZAPRASZAMY na już TRZECIĄ edycję Konferencji dla Młodych Naukowców, nt. NOWE TRENDY W BADANIACH NAUKOWYCH – Wystąpienie Młodego Naukowca 26-28.02.2021. http://www.creativetime.pl/ntwbn2021.html Rekrutacja do 18.12.2020. UWAGA: Konferencja organizowana jest za pośrednictwem INTERNETU. Niski koszt / nawet trzy referaty / nowe wyzwanie…

przechwytywanie

Ważność legitymacji studenckich

19 października 2020 r. rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kształcenie na studiach, studiach podyplomowych, a także kształcenie doktorantów w formie stacjonarnej, zostało ograniczone – zastąpiono je kształceniem hybrydowym bądź zdalnym. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4),…

wm-logo

Inauguracja studiów niestacjonarnych

Szanowni Studenci Wydziału Mechanicznego Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Mechanicznym UTH RADOM w roku akademickim 2020/21 dla studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynają się 06.11.2020 roku. Terminy 10 zjazdów oraz plany zajęć w semestrze zimowym podano na stronie internetowej Wydziału w menu głównym…