Seminarium naukowe

seminarium

Dnia 12.12.2017 (wtorek) o godzinie 10:15, w sali B1-218 Wydziału Mechanicznego odbędzie się seminarium Pani mgr inż. Eugenii Bukalskiej prezentujące wyniki osiągnięte podczas realizacji pracy doktorskiej pt.: „Ocena wpływu kompozytowych powłok narzędzi skrawających na technologiczne parametry kształtowania części maszyn”. Promotorem pracy jest Pani dr hab. inż. Mirosława Kosmynina.

Dyrektor IBM

prof. dr hab. inż. Tadeusz Opara

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page