Seminarium naukowe

seminarium1

Zapraszam, członków Wydziałowego Stałego Zespołu ds. Awansów Naukowych, samodzielnych pracowników naukowych, adiunktów – stypendystów habilitacyjnych oraz wszystkie zainteresowane osoby, na seminarium dr. inż. Michała Pająka dotyczące jego dorobku naukowego przed złożeniem wniosku do Centralnej Komisji w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego.

Seminarium odbędzie się w poniedziałek 19 marca o godz. 10.15 w auli A1 (114) w budynku Wydziału Mechanicznego przy ul. Stasieckiego 54 (dawna ul. Krasickiego).

Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page