Dr hab. inż. Mirosław Rucki i dr inż. Zbigniew Siemiątkowski współautorami książki wydanej przez Taylor&Francis

9781003102335

Z radością informujemy, że profesorowie naszego Uniwersytetu: dr hab. inż. Mirosław Rucki i dr inż. Zbigniew Siemiątkowski, pracownicy Wydziału Mechanicznego w Katedrze Technologii Maszyn zostali współautorami książki Synthetic Sorbent Materials Based on Metal Sulphides and Oxides wydanej przez Taylor&Francis, w której podejmowany jest ważny i aktualny temat ochrony środowiska z zastosowaniem inżynierii chemicznej i nanotechnologii.

Zjawisko sorpcji pozostaje jednym z podstawowych metod usuwania z wody szkodliwych zanieczyszczeń, szczególnie w końcowej fazie procesu oczyszczania ścieków. Przedmiotem zainteresowania interdyscyplinarnego międzynarodowego zespołu autorów jest produkcja materiałów sorpcyjnych, która same w sobie musi być bardziej ekologiczna, wymagać minimalnego zużycia energii i nie pozostawiać nieprzyjaznych dla środowiska czynników. Opisane w tej książce badania skoncentrowały się na roztworach wodnych bez użycia jakichkolwiek rozpuszczalników organicznych, by zachować maksymalną ekologiczność syntezy sorbentów. Przedstawiono dane doświadczalne dotyczące syntezy mikro- i nanocząstek siarczków cynku, miedzi i kadmu; tlenków żelaza i wodorotlenku manganu.

Autorzy w powyższej publikacji skupili się szczególnie na jednym z wiodących trendów w syntezie sorbentów, polegającym na modyfikacji warunków syntezy proszków, prowadzących do zmian wymiarów i morfologii mikro- i nanocząsteczek, a co za tym idzie, właściwości sorpcyjnych. Zaproponowane proekologiczne technologie syntezy wraz z modyfikacjami pozwalają uzyskiwać najmniejszym kosztem najlepszy efekt sorpcyjny, co decyduje o kluczowym ich znaczeniu dla ochrony środowiska, w szczególności dla oczyszczania ścieków.

Serdecznie gratulujemy dr hab. inż. Mirosławowi Ruckiemu i dr inż. Zbigniewowi Siemiątkowskiemu i życzymy dalszych sukcesów!

Link do strony wydawnictwa

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page