Egzamin dyplomowy

Procedura dyplomowania na Wydziale Mechanicznym UTH Rad.:

Egzamin dyplomowy – schemat postępowania,
Wymagania dotyczące edycji pracy,
Przykładowy szablon pracy dyplomowej,
Strona tytułowa.

Pytania egzaminacyjne:

Mechanika i budowa maszyn, stopnia I:

Zestaw pytań – część 1

Zestaw pytań – część 2

Mechanika i budowa maszyn, stopnia II:

Zestaw pytań – część 1

Zestaw pytań – część 2

Budownictwo:

Zestaw pytań

Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii:

Zestaw pytań

Logistyka:

Zestaw pytań

Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym:

Zestaw pytań – część 1

Zestaw pytań – część 2

Zestaw pytań – część 3

Więcej informacji o dyplomowaniu znajdziesz na stronie Wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia.