Praktyki zawodowe

Zasady realizacji praktyk zawodowych

Procedura analizy organizacji i przebiegu praktyk zawodowych:

a. Porozumienie w sprawie odbywania studenckich praktyk zawodowych,
b. Skierowanie,
c. Sprawozdanie z praktyk,
d. Zaświadczenie z odbycia praktyki studenckiej,
e. Wniosek studenta o zaliczenie praktyki,
f. Sprawozdanie z realizacji studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim.

Wykaz opiekunów studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020:

  • Mechanika i budowa Maszyn: dr inż. Wojciech Kucharczyk (tel.: 361 76 80, e-mail: wojciech.kucharczyk@uthrad.pl)
  • Budownictwo: dr inż. Jarosław Kotliński (tel.: 361 76 20, e-mail: jaroslaw.kotlinski@uthrad.pl)
  • Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym: dr inż. Jacek Borowiak (tel.: 361 76 29, e-mail: j.borowiak@uthrad.pl).

Jeśli chcesz porozmawiać z nauczycielami, to sprawdź terminy konsultacji.