KATEDRA KOMPUTEROWEGO PROJEKTOWANIA MASZYN

Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kęsy

26-600 Radom, ul. Stasieckiego 54

tel. 48 361 71 40, e-mail: z.kesy@uthrad.pl

 

Pracownicy

Profesorowie

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kęsy
https://orcid.org/0000-0001-9467-7925
48 361 71 40
z.kesy@uthrad.pl
 

Adiunkci

 

dr inż. Jarosław Kotliński
https://orcid.org/0000-0001-8545-3348
48-3617620
jaroslaw.kotlinski@uthrad.pl
dr inż. Marcin Migus
https://orcid.org/0000-0001-9680-4609
48 361 71 76
m.migus@uthrad.pl
dr Aneta Mikulska
https://orcid.org/0000-0002-8201-4582
48-361 76 95
aneta.mikulska@uthrad.pl
dr Karol Osowski
https://orcid.org/0000-0002-8573-0787
48 361 71 17
k.osowski@uthrad.pl
dr inż. Sławomir Stachura  
https://orcid.org/0000-0002-9087-1883
48 361 71 14
s.stachura@uthrad.pl
 

Pracownicy naukowo-techniczni

 

mgr Karol Pakosz

 

 

 


Laboratoria badawczo-dydaktyczne

 • Drukowania 3D
 • Komputerowe
 • Reologii
 • Technologii Metali
 • Zespołów Napędowych

Profil naukowy

 • Komputerowe modelowanie i obliczanie części i podzespołów maszyn
 • Zastosowanie druku 3D w budowie części maszyn
 • Projektowanie konstrukcji metalowych
 • Modelowanie matematyczne dynamiki ruchu układów napędowych maszyn zawierających podzespoły hydrokinetyczne
 • Projektowanie podzespołów układów napędowych maszyn z wykorzystaniem programów CAD oraz CAM
 • Numeryczna analiza wpływu parametrów konstrukcyjnych podzespołów maszyn na ich charakterystyki statyczne i dynamiczne
 • Optymalizacja układów napędowych maszyn w celu poprawy ich osiągów
 • Zastosowania cieczy o sterowanych właściwościach reologicznych w układach napędowych maszyn