KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN

Kierownik: dr inż. Zbigniew Siemiątkowski, prof. UTH

26-600 Radom, ul. Stasieckiego 54

tel. 48 361 76 17, e-mail: z.siemiatkowski@uthrad.pl

Pracownicy

Profesorowie
 
dr hab. inż. Marek Kowalik, prof. UTH
https://orcid.org/0000-0001-6626-2685
48 361 76 18
m.kowalik@uthrad.pl
dr hab. inż. Mirosław Rucki, prof. UTH
https://orcid.org/0000-0001-7666-7686
48 361 76 96
m.rucki@uthrad.pl
dr inż. Zbigniew Siemiątkowski, prof. UTH
https://orcid.org/0000-0002-6830-4479
48 361 76 17
z.siemiatkowski@uthrad.pl
 

Adiunkci

dr inż. Sebastian Bombiński
https://orcid.org/0000-0002-5833-1748
48 361 76 23
s.bombinski@uthrad.pl
dr inż. Leszek Chałko
https://orcid.org/0000-0002-6179-1091
48 3 617 676
leszek.chalko@uthrad.pl
dr inż. Tomasz Mazur
https://orcid.org/0000-0001-8463-506X
48 3 617 686
tomasz.mazur@uthrad.pl
dr inż. Dmitrij Morozow
https://orcid.org/0000-0002-3963-6749
48 361 76 22
d.morozow@uthrad.pl
 

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr inż. Artur Zaręba
https://orcid.org/0000-0001-6702-7740
Adam Pacyna – ślusarz

 

Laboratoria badawczo-dydaktyczne

  • Miernictwa
  • Sterowania maszyn technologicznych
  • Obrabiarek CNC
  • Obróbki skrawaniem
  • Spawalnictwa

Profil naukowy

  • Automatyzacja i mechanizacja procesów produkcyjnych,
  • Programowania centrów obróbkowych CNC,
  • Optymalizacji technologii obróbki,
  • Metrologia,
  • Współrzędnościowa technika pomiarowa